Støt Tifo

Støt FCKFC Tifo

Fra 1. februar 2023 er det ikke længere F.C. København Fan Club der varetager det overordnede ansvar for tifodelen.

Gennem længere tid har det været på tale, at FCKFC ikke længere skal være de overordnede ansvarlige for tifoerne i Parken. Dette gælder både den administrative og udførende del, hvilket betyder, at FCKFC heller ikke længere er ansvarlige for indsamlinger. Skulle der komme donationer ind via mobilepay eller på bankkonti (den bankkonto hvor der er kommet faste overførsler ind, er ved at blive lukket permanent og vi håber, at det kommer til at ske inden d. 1. februar 2023), så vil disse penge stadig blive brugt til stemningsskabende tiltag, men ikke direkte til tifoholdet, der nu bliver en selvstændig del. Ønsker man at få penge retur for donationer givet efter d. 1. februar 2023, så bedes man kontakte os.

 

Der er flere forskellige årsager til dette, men den primære årsag er, at den bærende tifodel er blevet for stor og kompleks og gennem årene har aktiviterne omkring tifo bevæget sig længere og længere væk fra FCKFC og mere hen imod at være en selvstændig del.

FCKFC vil stadig hjælpe til i forhold til opsætning af forskellige tifos samt hvor der ellers er behov for hjælp og vi vil i stedet lægge kræfter i, at have fokus på mere aktivitet af stemningsmæssig karakter koncentreret om C-tribunen.

 

Vi I FCKFC har haft mange gode år som de ansvarlige for tifodelen og vi vil gerne takke alle jer, der har hjulpet os og støttet gennem tiden. Det vil altid været værdsat.