Bestyrelsen

Se bestyrelsen efter generalforsamlingen marts 2017

F.C. Københavns bestyrelse består af:
 
Formand - Lars Thor
Jeg har fungeret som formand for FCKFC siden 2012, men inden da har jeg ikke haft megen berøring med FCKFC, udover at have været hjælper ved tifo-udvalgets produktioner og opsætning. Som formand (og mangeårig aktiv fan) har det været mit og bestyrelses mål at bringe klub og fans tættere sammen og på den måde være med til at skabe et solidt og respektfuldt samarbejde, der virker fordrende for den positive fankultur. Jeg vil gerne have et synligt og attraktivt FCKFC, der er med til at sætte sit præg på den københavnske fankultur og rammerne omkring FCKs kampe. Et FCKFC, som arbejder aktivt for alle københavnske fans, lige fra de helt unge, til fodbold-nyderne og de aktive og stemningsskabende fans.
 
 
Næstformand - Andreas
Ace har i mange år været manden med megafonen. Først på C2 og sidenhen på Sektion 12, ligesom mange sikkert kender Ace fra stadions rundt omkring i Danmark og Europa. Var endvidere en af idemændene bag Sektion 12 og blandt de personer der i flere år har været i dialog med klubben i forsøget på at forbedre forholdene for tilhængere af F.C.København.

 

Kasserer - Ronni
Jeg har gennem mange år arbejdet som frivillig i foreningen.
Mit engagement i foreningen startede for mange år siden med den nu hedengangne AWAY-bus, som en kammerat og jeg startede op som følge af at vi følte der manglede en udebanekultur for de yngre fans, hvorfor vi fandt det vigtigt at dette segment fik deres egen bus og kunne rejse til udebaneturene på deres egen måde. Siden dengang har jeg været frivillig i FCKFC og idag har jeg følgende arbejdsopgaver i og omkring foreningen:
 
- Kasserer
- Formand for tifoudvalget
- Busguide
- FCKFC repræsentant på møder mellem FCKFC, FCK og S12
 
En af de mere interessante ting jeg har været med til i min tid i FCKFC var at deltage i arbejdet omkring oprettelsen af stemningstribunen. Mit bidrag bestod i at agere bindeled til klubben, en opgave jeg også varetager den dag idag. En af de vigtigste arbejdsopgaver for den nye bestyrelse er at opnå større synlighed og, som jeg ser det, at få et samarbejde mellem FCK, FCKFC og Sektion12 til at fungere på både kort og lang sigt.
 

Bestyrelsesmedlem - Christian H.

Jeg har været en aktiv del af fanmiljøet igennem mange år, og det er min anden periode i bestyrelsen, som jeg sidst var en del af i 2006.
En af de roller som jeg synes er vigtigt for FCKFC er at forene og skabe et stærkt sammenhold på tværs af fanfraktioner. Det er vigtigt at have en organiseret fanklub, så vi kan stå sammen som en fælles enhed. Både for at skabe den bedst mulige stemning, men også så vi har en fælles stemme til at opnå gode rammer og vilkår for alle københavnske fans.
Jeg står selv på Nedre C, og det kunne være interessant at se, om vi kan lave nogle initiativer, som kunne være med til at live C-tribunen lidt op igen.
Derudover skal vi gøre FCKFC mere attraktiv, og det kan vi forhåbentlig gøre igen- nem de gode historier og fællesskabet.
Der er sket rigtig meget med samarbejdet mellem klubben og fansene de sidste år, og det arbejde skal vi naturligvis fortsætte med. Vi er intet uden klubben, og klubben er intet uden os.

 
Bestyrelsesmedlem - Julian Boserup

Jeg er 22 år og står på Sektion 12. Jeg blev valgt som suppleant til bestyrelsen på generalforsamlingen i marts. Det er min første periode i bestyrelsen, men jeg har i gennem flere år været aktiv omkring fanklubbens tifoudvalg. Jeg mener, at fanklubbens vigtigste opgaver er at have forskellige tilbud til medlemmerne i alle aldre og at være med til at varetage kommunikationen mellem fansene og klubben.

 

 

Suppleant - Casper Pedersen

Dette er min første periode i bestyrelsen, men jeg har været aktiv i og omkring tifoudvalget de sidste 6-7 år. Mit mål er nu at komme til at arbejde mere med de langsigtede ideer, så FCKFC og fanmiljøet generelt, kan forsætte den positive udvikling. Derudover kunne jeg godt tænke mig at forsøge at skabe større interesse for vores udebaneture, så vi kan få sendt flere afsted på dem i fremtiden. Til kampene i Parken står jeg på Sektion 12, men før det, stod jeg på Nedre C.

 
Suppleant - Christian T.

 
 
Kontakt bestyrelsen.
Har du behov for at komme i kontakt med bestyrelsen, så kan de kontaktes på bestyrelse@fckfc.dk.
Da alle medlemmer af bestyrelsen har dagligt arbejde ved siden af deres bestyrelsesposter, kan der forekomme længere svartid.
 
Har du et akut behov for at komme i kontakt med bestyrelsen, så henviser vi til at du retter henvendelse til Fan Club kontoret, der vil hjælpe dig bedst muligt. kontoret kan kontaktes på: kontor@fckfc.dk.

 

Seneste om FCKFC

Om FCKFC 1. Aug 2016
Om FCKFC 11. Dec 2015
Om FCKFC 9. Nov 2015
Om FCKFC 6. Apr 2015
Generalforsamling 17. Mar 2015