Udmelding fra FCKFC vedr. TIFO-gruppen og bannere

Udmelding fra FCKFC vedr. TIFO-gruppen og bannere
Kommentar 5. Jul 2010

 

Som svar på de senere dages debat og diskussioner omkring hændelserne med Flemming østergaard banneret, samt omstændighederne omkring ophøret af samarbejdet med TIFO-gruppen.

 

Antydninger om at klubben, FCK, har dikteret at der af FCKFC skulle laves et budskabsbanner, hyldest TIFO eller lignende til den afgåede formand Flemming østergaard, er ikke korrekte.

 

Til kampen med AAB var der én hyldesttifo til Flemming østergaard. FCKFC kan oplyse, at denne TIFO var udarbejdet af initiativrige fans fra nedre C, der få dage inden kampen havde kontaktet FCKFC, og var blevet gjort opmærksomme på, at FCKFC ikke ville producere en hyldest.

 

Der er dermed tale om en gruppe fans, der selv har søgt midler via FCKFC, koordineret arbejdskraft og lånt parkens malerplads. Den eneste kontakt der har været til klubben omkring dette var, hvornår udførelsen af dette var mest hensigtsmæssigt.

 

Det er korrekt, at klubben har rettet henvendelse til FCKFC og spurgt om FCKFC ville være interesserede i at udforme en sådan banner. Denne henvendelse har været af to omgange. Anden gang blev forslaget taget til efterretning, hvor TIFO-gruppen fremførte et ambitiøst forslag til en pris estimeret til over 10.000,- kr.

 

Der blev sidenhen forespurgt, om klubben ville være interesserede i at medfinansiere. Dette var ikke muligt, hvorefter TIFO-gruppen takkede nej og bestyrelsen fulgte TIFO-gruppens beslutning og meddelte at FCKFC ikke ville være interesserede i at udvikle en sådan TIFO.

 

Gruppen af fans, der sidenhen udarbejdede den omtalte TIFO, var ikke af samme holdning. Holdningen var, at på trods af, at fanklubben havde takket nej, og klubben ikke havde mulighed for at medfinansierer, burde fansne stadig have mulighed for, at tage ordentlig afsked med Flemming østergaard.

 

Initiativet blev taget torsdag eftermiddag forud for kampen, i forlængelse af Flemming østergaards afskedsreception, hvor gamle fans fra nedre C var repræsenteret. Dette har muligvis startet spekulationer omkring klubbens indflydelse på banneret, men dette har INTET på sig.

 

Derudover faldt bannerne ikke sammen, så den officielle TIFO-gruppes tifo blev derfor ikke påvirket af dette banner.

 

Det kan hertil oplyses, at banneret der endte med at blive produceret, har kostet FCKFC 1.800,- kr. i materialer, beløbet er ikke trukket fra TIFO-gruppens konto.

 

Fanklubben ønsker at være behjælpelig i så vid udstrækning som muligt, når det gælder initiativer fra fans der støtter op om klubben, spillerne og andre aspekter der har gjort klubben til, hvad den er.

 

Måden, hvorpå dette initiativ blev igangsat, har dog ikke været optimalt, og fanklubbens bestyrelse ønsker ikke gentagelser.

 

For at drive en fanklub med frivillige kræfter er det dog en væsentlig faktor at kommunikationen, de frivillige imellem, foregår på en sober og anstændig måde. I en fanklub med ca. 17.000 medlemmers forskellige holdninger, skal der være rummelighed og plads til flere forskellige initiativer.

 

Vi kan fra bestyrelsens side kun beklage, at situationen har udviklet sig, som den har gjort. Vi ønsker de afgåede TIFO-gruppe medlemmer alt godt og takker for det hårde stykke arbejde, de har lagt i denne fanklub.

 

F.C. København Fan Club