Udmelding fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 26. Jul 2011

Angående Stemningstribunen

F.C. København Fan Club har i går afholdt et møde med F.C. København om situationen omkring Nedre B.
Forud for dette møde blev der i lørdags afholdt et møde mellem fraktioner fra Nedre B og FCKFC, for at give brugerne af Nedre B mulighed for at komme med input til FCKFC, før mødet med FCK. På mødet gennemgik vi endvidere, hvilke fanaktiviteter der ville være på Nedre B, i forbindelse med den forestående kamp mod OB. Her blev vi orienteret om, at der ville være stemningsboykot i første halvleg. Vi blev ikke orienteret omkring de 2 bannere fra øvre C, ligesom vi ikke vidste at der ville blive brugt pyroteknik i forbindelse med afslutningen af kampen. FCKFC tager afstand fra dette og alt hvad der i øvrigt strider mod Parkens ordensreglement jævnfør foreningens vedtægter.
FCKFC er en organisation med mange kasketter – DUL, TEEN og senior. Herudover er vi repræsentant for hele det københavnske fanmiljø og i den forbindelse fremlægger vi naturligvis også Nedre B´s synspunkter overfor FCK, da vi altid vil arbejde for en løsningsorienteret dialog, og til fordel for den positive fankultur.
Men når den ene part vælger at fortie ting, besværliggør det FCKFC’s mulighed for at tale denne parts sag, ligesom pyroteknik ved afslutningen af lørdagens kamp var med til at ødelægge grundlaget for en positiv ånd på mødet med klubben.
FCKFC fremlagde på mødet inputs fra fraktioner på Nedre B, til hvorledes man i fremtiden kan komme hærværk, brugen af romerlys og andre aktiviteter der strider imod Parkens ordensreglement til livs. Dette skriv blev debatteret med repræsentanter for FCK der tydeligt tilkendegav at man ikke var interesseret i at imødekomme disse løsningsforslag. Det blev endvidere understreget at brugen af pyroteknik og udøvelse af hærværk aldrig kan blive et forhandlingsværktøj, men at afståelsen fra brug af dette er en grundlæggende forudsætning for at man er velkommen i Parken og på andre stadions.
FCKFC gjorde det på mødet klart, at vi IKKE vil acceptere at uskyldige fans tages som gidsler i denne konflikt, når der uddeles en kollektiv straf. FCK er enig i, at der er nogle som ødelægger det for andre, men FCK vil ikke acceptere at ordensreglerne ikke overholdes. Desuden har FCK tilbudt sæsonkortholdere på nedre B at få deres penge tilbage og i øvrigt var de ikke dårligere stillet end Parkens øvrige sæsonkortholdere. FCKFC tilkendegav endnu engang at vi mener der er tale om en kollektiv straf og en forringelse af det købte produkt, samt opfordrede FCK til i stedet at yde en mere målrettet indsats, for at finde de skyldige i forbindelse med antændelse af romerlys, hærværk og anden ikke-ønsket aktivitet.
Parken gjorde det på mødet klart at capo-tårnet, boden og udvidelsen af stemningstribunen, som er kommet til i forårssæsonen 2011, har været et forsøg på at imødekomme fans og skabe en positiv stemning, men naturligvis under forudsætning af, at PARKENS ordensreglement ville blive overholdt. Dette er desværre ikke tilfældet, hvorfor disse tiltag er blevet inddraget.
FCKFC og FCK afholder næste møde ultimo august, men på mødet i går gjorde FCK det klart, at fortsat romerlysafbrænding og andre overskridelser af PARKENS ordensreglement vil umuliggøre en fremtidig dialog, omkring en tilbagevenden til tidligere forhold på Nedre B.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, FCKFC
NOTE:
I den hidtidige debat har tallet 2.200 sæsonkortholdere på Nedre B været nævnt mange gange. Vi kan til brug for en retvisende debat oplyse, at det samlede antal sæsonkortholdere på Nedre B, udgør næsten 350 personer.