Udebaneafsnit uden fans

Udebaneafsnit uden fans
Fra bestyrelsen 23. Okt 2011

Udmelding fra bestyrelsen

FCKFC tager på det kraftigste afstand fra de hændelser, der fandt sted ved portene uden for stadion i Hannover. En sådan opførsel hører naturligvis ikke hjemme nogen steder og er meget langt fra den måde, FCKFC ønsker, at fans af FCK skal gå til fodbold på.
Endvidere kan FCKFC ikke bakke op om brugen af pyrotekniske elementer i forbindelse med klubbens kampe. Det er for det første ulovligt, hvilket gør, at vi som officiel fanklub ikke kan støtte op omkring det. Derudover ser vi, at klubben gang på gang bliver straffet økonomisk, hvilket aldrig kan eller bør være noget, vi som fans accepterer.
I de seneste par måneder har der været en vedvarende dialog mellem klubben og FCKFC om, hvordan man kan komme problemer med dårlig opførsel til livs. FCKFC har foreslået indsættelse af flere vagter, forlængelse af karantæner, bedre overvågning, ændrede regler og vigtigst af alt øget dialog som løsningsforslag for at undgå den situation, som vi nu står i. FCKFC har til ledelsen i FCK udtrykt vores modstand over for brugen af kollektiv straf, ikke mindst fordi det altid vil ramme uskyldige fans. FCKFC’s vigtigste opgave vil altid være at sende folk til fodbold og med en lukning af udebaneafsnit, fratager FCK os en stor del af vores eksistensgrundlag.
Efter flere møder mellem FCKFC og FCK’s ledelse blev det besluttet at indkalde repræsentanter fra Urban Crew til et udviklingsmøde, da vi i FCKFC mener, at en direkte dialog mellem parterne er det, man kom længst med. På mødet blev det besluttet, at S12 ville forsøge at minimere brugen af pyroteknik i forbindelse med kampene i Horsens og Hannover. Ydermere gjorde repræsentanterne fra FCK det klart, at såfremt man overholdt denne aftale, kunne man imødese at få hele Stemningstribunen tilbage og dette allerede fra d. 24. oktober, altså til FCKFC’s 20 års fødselsdag. Parterne blev endvidere oplyst om konsekvensen, såfremt aftalen ikke blev overholdt; ingen udebaneafsnit i fremtiden, som man også kunne læse om på FCK.dk.
FCKFC anså den aftale, der var indgået, som en fantastisk mulighed for, at man nu endelig kunne vende tilbage til de forhold, der var i sidste sæson, og at man derfra forhåbentlig kunne udvikle samarbejdet yderligere.  
Det er fra mange sider blevet nævnt, at FCKFC blot har ladet sig diktere af ledelsen i FCK og ikke har talt fansenes sag. Vi mente imidlertid, at en udvidelse af Nedre B og et tættere samarbejde parterne imellem kunne have været løsningen på den konflikt, man har set blive optrappet i kølvandet på guldkampen i Lyngby. Desværre, som de fleste er bekendt med, valgte en større gruppe at se stort på de aftaler, der var indgået, hvorfor FCK var nødt til at tage konsekvensen. En konsekvens man som nævnt allerede var bekendt med ville komme.  
FCKFC finder situationens udvikling meget uheldig, og vi er kede af, at der ikke blev taget imod den fremstrakte hånd fra FCK’s side.
Ligeledes er vi kede af, at så mange uskyldige fans rammes af dette tiltag, hvorfor vi i disse dage er i tæt dialog med ledelsen i FCK om en løsning, der giver klubbens tilhængere mulighed for snarest muligt igen at kunne følge Byens Hold på udebane – om muligt allerede i Odense.
Bestyrelsen FCKFC