Seminar hos Danske Fodbold Fanklubber - dag 1

Fair Fans
Fanliv 23. Jan 2016

I weekenden 22 - 24 jan. holder DFF det årlige seminar hvor folk fra hele landet mødes og taler fodbold.

Fredag aften startede DFFs fanseminar, der i år bliver afholdt i Vejle.
 
På seminarets første aften blev der, bl.a. diskuteret det omtalte awaykort, SLO’ens rolle i klubberne og fremtidens pyroteknik.

Aftenen startede i Crazy Reds (Vejles officielle fanklub) klubhus “Gravesens Corner”. En bar/fanhus ejet af Vejle BK, men stedet bliver til dagligt drevet af de frivillige i Crazy Reds.
 
Det gjorde stedet også denne aften, hvor det dannede rammerne om den første aften, der i DFF regi ofte er en mere uformel af slagsen.
 
Deltagerne blev delt ud på forskellige borde til en brainstorm af, hvad DFF i fremtiden skal være. Det blev der mange gode snakke ud af - og nogle af disse diskussioner er der lagt op til, at vi skal tale meget mere om i slutningen af lørdagen.
 
Herudover ville DFFs formand gerne orientere om nogle enkelte ting, som er ‘nyt’ ift. sidste gang, at DFF afholdt seminar. Derfor blev DFFs kampagne “Nej til AWAYkort”, DFFs dialog med divisionsforeningen, forskellige myndigheder m.fl. kort diskuteret imellem deltagerne og DFFs bestyrelse.

Selvom det fra vores side af ikke er det mest relevante, så er det en spændende diskussion og et vigtigt emne for resten af klubberne i både superligaen og divisionerne - og naturligvis så for DFF.
Denne diskussion var klart den største på aftenens program, men der blev også tid til at bestyrelsen i DFF kunne komme med et spændende oplæg på det vi har tænkt os at omtale som ‘fremtidens pyroteknik’.
Et produkt og initiativ, som vi glæder os meget til at følge i det kommende år.

Hvad det mere præcist er håber vi at kunne fortælle mere om når der kommer nogle flere konkrete ting/resultater på bordet.
 
Aftenen sluttede af med en øl og en snak om fodbold fans imellem.

Heldigvis serverer de også Carlsberg visse steder i Jylland så man ikke er nødt til at drikke CERES bare fordi vi nærmer os Aarhus…

DFF

Danske Fodbold Fanklubber (DFF) er en interesse og netværks organisation for fodbold fanklubber/fangrupperinger i Danmark. Foreningen er stiftet i 2003 på fundamentet af “Superligaens Fanklub Forening”.

Seneste nyheder