Retssag referat dag 3

Reportage 13. Aug 2014

 

Referat fra dag 3 i Københavns Byret   Dagen i Københavns byret var en smule kortere end de foregående dage, eftersom en af de 4 personer, som advokat Christian Dahlager havde indkaldt, til at afgive mundtlig partsforklaring i dag, ikke dukkede op.
Det var måske meget heldigt, for i dag var der dukket temmelig mange medhører op i retten. Blandt disse var både personer, der er en del af klagesagen, men også andre interesserede FCK fans dukkede op for at følge med i sagen og støtte de medfans der skulle tale for retten.   Dagens program bestod udelukkende af Christian Dahlagers bevisførelse, der i dag udelukkende bestod af et udpluk af de partsforklaringer, som en stor del af de 365 klagere har sendt til Christian Dahlager, og 3 mundtlige partsforklaringer.   De tre parter, der i dag afgav forklaring i retten, var to fans der var hhv. 16 og 17 år dengang i december samt bestyrelsesmedlem i FCKFC Casper Bellincampi.
I udspørgningen af de tre FCK fans, blev der lagt nogenlunde den samme indgangsvinkel fra både Dahlager og kammeradvokaten om end der naturligvis var forskel på de tre personers oplevelser fra dagen.
Dahlager og hans advokatfuldmægtige hjalp de tre personer med at fortælle præcist hvad de havde oplevet i løbet af aftenen og dagen. Der blev naturligvis lagt størst fokus på oplevelserne efter kampen såvel som på oplevelserne under frihedsberøvelserne. Der var fokus på både adgangen til toiletbesøg, mad, liggeunderlag samt politiets ageren på aftenen – både før, under og efter frihedsberøvelserne. Derudover forsøgte Dahlager at få frem, hvordan det er at færdes i brøndby efter kampen som FCK fan, og hvorfor størstedelen af FCKs fans var samlet i grupper.
Derudover blev bestyrelsesmedlem Casper Bellincampi spurgt ind til, hvordan arrangeringen af diverse udebaneture mm. normalt foregår og planlægges i mellem politi, myndigheder, fans og modstanderklubberne samt en smule om hvilken størrelse FCKFC egentlig er. Fra kammeradvokatens side var der kun få spørgsmål til parterne. De gik på om de parter, der sad i vidneskranken selv var blevet slået eller lign. af politiet, samt hvor længe de havde siddet i strips/futtog.   Oplæsningen af partsforklaringerne var et udpluk fra Christian Dahlagers side, som han mente understregede nogle af de pointerne som klagerne gør gældende. Dette fokuserede på de samme ting, som de fans der i dag afgav den mundtlige forklaring. Kammeradvokaten afbrød en del gange i løbet af dagen og ville gerne have ført ekstra ting til protokols, som oftest omhandlede tidspunktsangivelser for frihedsberøvelserne samt hvor længe folk havde siddet i strips. Ligeledes afbrød kammeradvokaten på visse tidspunkter for at fremhæve partsforklaringer, hvori der indgik at de fik et liggeunderlag at sidde på.   Retten fortsætter torsdag og fredag, hvor det er kammeradvokaten der fremfører beviser for deres side af sagen. Der er indkaldt flere vidner både torsdag og fredag, som består af politimænd, der har været til stede på aftenen. Dog er der en enkelt partsforklaring fra en FCK fan i løbet af fredagen.   /FCKFC