Retssag referat dag 2

Reportage 8. Dec 2014

 

Da FCKFC dukkede op i retssalen i dag var der lidt flere til stede, end der havde været i går.
I dag var der dukket flere fans af FC København op, hvoraf to af dem var part i sagen, mens den sidste var der af ren interesse for sagen.

Det glæder os, at flere viser interesse i sagen, og vi fik efter retssagen af advokat Christian Dahlager ros for, at vi kommunikerer så flittigt ud, at der dukker flere op. Han og vi håber derfor også på at se flere til morgendagens retsmøde, hvor det primært vil være fans af FC København, der skal i vidneskranken.

 

Endnu en gang tager vi forbehold for forenklinger, de ikke korrekte juridiske udtryk og dele af artiklen er lavet på baggrund af gengivelser fra 3. Part.

 

Den første del af dagen gik i hovedtræk handlede i hovedtræk om følgende:

1.     

Anerkendelse af de ulovlige frihedsberøvelser i pressen

2.     

En større diskussion om visse udtalelser fra Christian Dahlager i retten i går

3.     

Kammeradvokatens oplæsning af partsforklaringer

 

 

1. Anerkendelsen af de ulovlige frihedsberøvelser har været et tema tidligere i processen, og blev genoptaget i retten i dag. Sagen går i korte træk ud på, at Dahlager på vegne af de klagende, har påpeget de modstridende udmeldinger der har været fra Københavns Vestegns Politi. Her har det fremgået, at frihedsberøvelserne har været nødvendige og korrekte, selv efter politiet har erkendt at de var ulovlige. Hermed kunne indrømmelsen ikke nødvendigvis betegnes som en ’undskyldning’ og politiet lagde hermed op til, at de muligvis stadig mente at frihedsberøvelserne var i orden og nødvendige.
Denne sag blev diskuteret mellem kammeradvokaten og Christian Dahlager, med en præcisering af hvordan kammeradvokaten og Københavns Vestegns Politi forholdt sig. Det blev en længere diskussion, hvor vi ærlig talt ikke ved om de blev enige om noget. Vi var af den overbevisning, at de også selv efterfølgende var enige om ikke at være blevet helt enige.

Punkt nummer 2 omhandlede fremførelsen af Dahlagers argumentation i forbindelse med 3 af de personer, som havde søgt om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Efter en rum tids debat blev det præciseret, at Dahlager naturligvis ikke fandt det på nogen som helst måde acceptabelt at kaste med sten – uanset om det var imod politiet eller fans af et modstanderhold.

Det 3. punkt indledte størstedelen af dagens program, som er oplæsninger af de redegørelser, som en stor del af klagerne har indsendt til Christian Dahlager. Her udvalgte kammeradvokaten nogle partsforklaringer og læste op, som bevisførelse for bl.a., hvor længe de forskellige personer havde været frihedsberøvet.

 

Efter frokostpausen fortsatte oplæsningen af partsforklaringer. Denne gang var det Dahlagers tur til at udvælge og oplæse partsforklaringer. Eftersom kammeradvokaten havde udvalgt partsforklaringer, der støttede deres syn på sagen, og kun var nået til klagere med forbogstavet ”C”, valgte Dahlager derefter at oplæse alle de skriftlige erklæringer fra parterne i sagen, der havde forbogstavet ”A”.

Dette tog det meste af eftermiddagen, som dog blev afbrudt af det første vidne i sagen.

Det første vidne var en fan af FC København, der forklarede hvordan han oplevede hele d. 1 december fra da den startede på O’learys i København. En lang række af fansenes oplevelser kan læses i seneste nummer af Brølet, hvorfor vi ikke vil bruge tid på at gentage vidnets fulde forklaring her. Overordnet beskrev vidnet, hvordan han havde opfattet situationen fra brøndby stadion indtil maseanholdelsen skete og de forhold, der var under frihedsberøvelsen. Derudover hvordan han oplevede politiets attitude og opførsel under frihedsberøvelsen. Dette betragtede vidnet, som langt de fleste af klagerne, som meget grænseoverskridende, ubehagelige og ganske enkelt ikke acceptabel adfærd.

 

Retten fortsætter i morgen med flere fans som vidner, samt flere oplæsninger af de mange personers, der blev anholdt, forklaringer.

 

/FCKFC