Retssag mod Vestegnens Politi.

Reportage 8. Nov 2014

Referat dag 1.

I dag starter den store restsag mod vestegnens politi efter frihedsberøvelserne 1. dec. 2013.

Politiet har allerede erkendt at frihedsberøvelserne var uberettigede, og derved har de tilbageholdte allerede fået tildelt 2500 kr. i erstatning.

365 fans kræver yderligere en erstatning for politiets håndteringer af frihedsberøvelserne. De tilbageholdte oplevede bl.a. at blive sparket, slået, nægtet adgang til toilet samt nægtet adgang til vand efter tåregas.

Vi følger retssagen på tætteste hold og vil selvfølgelig løbende komme med referater de kommende par dage.

Retssagen er åben for offentligheden og kan følges af alle der har interesse i sagen.

Adressen er:

Nytorv 25, retssal 1

Retssagen starter alle dage i denne uge kl. 9.30 og slutter ca. 15.30.

Referat dag 1.

FCK fans imod København Vestegns Politi
- Et referat fra Københavns Byret mandag d. 11/8.
Mandag d. 11/8-2014 var dagen, hvor retssagen mellem 365 fans af FC København og Københavns vestegnspoliti startede. FCKFC bringer her et kort referat over dagen ligesom vi vil bestræbe os på at levere alle dage i denne uge, hvor sagen pågår.
Det er nok de færreste af de, der læser dette referat, der har været til en retssag før og de har næppe været ført i Københavns Byrets retssal 1. Salen i sig selv er et imponerende sted og i lokalet ses det tydeligt, at lokalet i første omgang er opført for knapt 200 år siden.
Da FCKFC’s repræsentanter trådte ind i salen var de derfor begge meget imponerede og følte sig en smule overvældede af både pragten og betydningen af lokalet. Noget der smittede af på deres opfattelse af den første rets dag.
Vi vil starte med at tage forbehold for, at tekniske/retslige termer muligvis ikke er helt korrekte, ligesom dele af artiklen er dannet på baggrund af informationer indhentet fra 3. part.
Dagen startede med, at de to parter hver især frembragte deres syn på sagen. For de der ikke er bekendt med alle sagens detaljer, der handler sagen overordnet set om de forhold, som de 484 frihedsberøvede FCK fans led under ved frihedsberøvelsen d. 1 december 2013.De 365 FCK fans føler at behandlingen har været af en krænkende karakter og vil derfor have rettens ord for, at der var tale om en nedværdigende behandling som er opstillet i den europæiske menneskerettighedskonvention.
Udover behandlingen af FCK fansene under de administrative frihedsberøvelser, omhandlede sagen som udgangspunkt også, at frihedsberøvelserne var ulovlige. Dette har Københavns Vestegns Politi anerkendt og har udbetalt erstatninger til de, som blev anholdt.
I starten af dagen brugte de to advokater (kammeradvokaten repræsenterer Københavns Vestegns Politi) bl.a. tiden på at diskutere dette emne, eftersom Christian Dahlager ikke var tilfreds med den udlægning, som kammeradvokaten kom med. Udlægningen kunne bl.a. tolkes som om, at det egentlig var okay at foretage anholdelsen, men at Københavns Vestegns Politi ikke kunne bevise skylden hos de fleste. Dog blev der til slut enighed om, hvorfor erstatningen var udbetalt (at det var ulovligt og forkert uanset) og at dette var korrekt.
Herefter påbegyndte forelæggelsen af sagen. Det er i denne fase, hvor sagen bliver forelagt dommeren, og består af oplæsning af ufattelige mængder bilag, videomateriale mm. Forelæggelsen indbefattede mandag de hændelsesrapporter, som diverse politikredse/ledere har nedskrevet om hændelserne for d. 1 december, og den indbefattede også en del videomateriale. Videomaterialet bestod af de videoer, som politiet i forbindelse med dagen har optaget til brug for opklaring af eventuelle forbrydelser, såvel som forbedring af politiindsatsen.
Videomaterialet blev i første omgang gennemgået og forklaret af en betjent fra politiets specialenhed S100, der havde sammenklippet en godt 45 minutters lang video fra dagen.
Betjenten gennemgik dagens og billedernes forløb for retten eftersom det på en stor del af videoerne var svært at se det præcise indhold, men også fordi der fremgik mange vinkler på samme tid. Derfor var det nødvendigt med en betjent til at fortælle, hvor de forskellige vinkler var optaget fra.
Efterfølgende tilføjede advokat Christian Dahlager, der repræsenterer de mange FCK fans, enkelte sekvenser, som ikke fremgik af den sammenklippede video.
Til slut på dagen blev flere skriftlige hændelsesrapporter gennemgået og repræsentanterne fra FCKFC blev på bare en halv dag ganske meget klogere på både sagen, hvilken opfattelse de forskellige politidelinger har haft af situationerne i brøndby, at man skal huske at rejse sig for dommeren og sidst men ikke mindst, at man ikke skal lukke døren efter en dommer da han har helt særlige årsager til at ville have den åben.

/FCKFC