Resultatopgørelse fra regnskabsåret 2007

Om FCKFC 25. Mar 2008

F.C. København Fan Club har i det forgangne år haft det største underskud i foreningens historie.

Foreløbig resultatopgørelse fra regnskabsåret 2007

F.C. København Fan Club har i regnskabsåret 2007 haft et negativt resultat på kr. 862.220, hvilket må siges at være særdeles utilfredsstillende. Vi vil i det følgende forklare hvorfor det er gået som det er gået, og løfte sløret for budgettet for indeværende regnskabsår.

Årsagerne til underskuddet skyldes en række uheldige omstændigheder:

  1. Indtægterne på kontingentet blev kr. 472.000  lavere end budgetteret. Dette skyldes primært en regulering fra tidligere år på  kr. 296.564, samt et fald i medlemstallet.
  2. Turudvalget havde arrangeret en tur til Champions League kvalifikationskampen mod Benfica. Desværre blev denne tur ikke det tilløbsstykke foreningen havde håbet på. Underskuddet på denne tur blev kr. 238.000. Underskuddet kunne have været kr. 100.000 større, men en sidste forhandling med flyselskabet medførte at vi chartrede en mindre flyver.
  3. Kampudvalget har haft et stort aktivitetsniveau i 2007, med den store tifo til Brøndby-kampen som kronen på værket. Dette har dog været meget omkostningstungt, hvilket betyder at udvalget har overskredet deres budget.
  4. Udgiften til mødeaktivitet i FCKFC steg i 2007 til kr. 93.168, hvilket er kr. 58.000 mere end budgetteret.

 

De ovennævnte faktorer er hovedårsagerne til foreningens store underskud.

 

Nedenfor er regnskabet sat op sammen med budgettet for indkomståret 2008.

 

 

Budget

 

Regnskab

 

 

 

 

 

2008

 

2007

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

Kontingent

2.925.000

 

2.593.445

Udebaneture

1.050.000

 

1.119.784

Crepéruller

40.000

 

38.630

Udvalgsaktiviteter

180.000

 

170.950

Brølet

100.000

 

105.000

Andre indtægter

0

 

66.302

 

 

 

 

Indtægter i alt

4.295.000

 

4.094.110