Reminder om generalforsamling på torsdag den 26. marts kl. 19.00

Generalforsamling 23. Mar 2009

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling   torsdag den 26. marts 2009, kl. 19.00 i Nordea Lounge, Indg. 52 A på Carlsberg tribunen
       Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 
2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2008 v/formanden
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor
Formand: Heinz Irming – Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Michael Roldhave – Modtager genvalg
Konst. Kasserer: Jonatan Folkver – Modtager genvalg
Suppleant: Michael Kruuse – Modtager ikke genvalg   Desuden:
Næstformand: Michael Patuel – Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Bedsted – Ikke på valg
6. Eventuelt
7. Fremtidsplaner   Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser. Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.
For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 26/12 2008.
Alle medlemmer har adgang.   Fra den 15. til 25. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 19. marts 2009.
Forslag sendes til: F.C. København Fan Club
  Øster Allé 56
  2100 København Ø
  mrk. ”generalforsamling”   Eller på mail: kontor@fckfc.dk   Med venlig hilsen
Bestyrelsen