Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 9. Mar 2008

 

F.C. København Fan Club offentliggjorde d. 21. august 2008 en udtalelse, hvor bestyrelsen tilkendegjorde, at denne ikke bakker op om FCK Away.

 

Denne udtalelse har ikke været behandlet på et bestyrelsesmøde.

 

Fra drøftelser på det sidst afholdte bestyrelsesmøde d. 6/8-08 er alle i bestyrelsen bekendt med, at der ikke er enighed om den offentliggjorte holdning. På dette bestyrelsesmøde blev det netop besluttet at de forskellige holdninger skulle beskrives i bestyrelsens udmelding vedrørende FCK Away – en udmelding der blev planlagt til næste nummer af medlemsbladet Brølet.

 

Udtalelsen er således alene udsendt af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant – men i bestyrelsens navn. Hverken indholdet i udtalelsen eller selve offentliggørelsen har været drøftet med undertegnede samt et øvrigt bestyrelsesmedlem.

 

Udmeldingen er et brud på F.C. København Fan Clubs vedtægter, da der i disse står:

 

a.      Alle for foreningen væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen

b.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede enten personligt, via en suppleant eller via telefon.

c.     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.

 

På baggrund af ovenstående ser jeg mig ikke længere i stand til at fortsætte samarbejdet med bestyrelsen, og da jeg samtidig er uenig i den offentliggjorte udtalelse, ser jeg mig desværre nødsaget til at trække mig som bestyrelsesformand med øjeblikkelig virkning.

 

Med venlig hilseb

 

Christian Hartvig

Formand