Pressemeddelelse

Pressemeddelelse 9. Mar 2008

 

F.C. København Fan Club offentliggjorde d. 21. august 2008 en udtalelse, hvor bestyrelsen tilkendegjorde, at denne ikke bakker op om FCK Away.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Denne udtalelse har ikke været behandlet på et bestyrelsesmøde.   Fra drøftelser på det sidst afholdte bestyrelsesmøde d. 6/8-08 er alle i bestyrelsen bekendt med, at der ikke er enighed om den offentliggjorte holdning. På dette bestyrelsesmøde blev det netop besluttet at de forskellige holdninger skulle beskrives i bestyrelsens udmelding vedrørende FCK Away – en udmelding der blev planlagt til næste nummer af medlemsbladet Brølet.   Udtalelsen er således alene udsendt af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant – men i bestyrelsens navn. Hverken indholdet i udtalelsen eller selve offentliggørelsen har været drøftet med undertegnede samt et øvrigt bestyrelsesmedlem.   Udmeldingen er et brud på F.C. København Fan Clubs vedtægter, da der i disse står:   a.      Alle for foreningen væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen b.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede enten personligt, via en suppleant eller via telefon. c.     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme.   På baggrund af ovenstående ser jeg mig ikke længere i stand til at fortsætte samarbejdet med bestyrelsen, og da jeg samtidig er uenig i den offentliggjorte udtalelse, ser jeg mig desværre nødsaget til at trække mig som bestyrelsesformand med øjeblikkelig virkning.   Med venlig hilseb   Christian Hartvig Formand <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />