Præsentation af den nye bestyrelse

Om FCKFC 24. Mar 2012

Lidt senere end ønsket kommer her en præsentation af den bestyrelse som på torsdagens generalforsamling blev valgt.

FCKFC er Danmarks ubetinget største fanklub, men som med alle organisationer kræves der nogle gange nyt blod for at undgå at stagnere. Vi, bestyrelsen, kommer fra forskellige dele af det københavnske fanmiljø, men alle har vi et brændende ønske om, at FCKFC ikke skal være en sovende kæmpe, men derimod en aktiv og levende forening. Bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af fans, bestående af både yngre og ældre kræfter, blandet med solid bestyrelses-erfaring i FCKFC regi. Vi tror, at bestyrelsen til sammen har de rette individuelle kompetencer til, at vi i fællesskab kan udvikle og fremtidssikre foreningen.    

 

Vi føler, at der i FCKFC ligger en masse uforløst potentiale. FCKFC har medlemmerne og økonomien til at være mere end blot en medspiller på fanområdet. Qua vores størrelse som forening bør vi være blandt spydspidserne, når det kommer til at sætte præg på fanmiljøet – ikke blot omkring FCK’s kampe, men også i Danmark generelt. Vi ønsker de bedste vilkår og rammer for vores medlemmer, når det gælder støtten til FCK, ude såvel som hjemme. Derfor nytter det ikke blot at sidde på sidelinjen og se på.

 

Kommunikation er et vigtigt punkt for os. Vi tror på, at vi skal gå ad dialogen og samarbejdets vej, hvis vi skal udvikle foreningen og samtidig komme eventuelle problemer til livs. Derfor vil vi fra dag ét af tage fat i klubben, for sammen med dem at skabe et stærkere samarbejde mellem klub og FCKFC. Ligeledes er det vores opfattelse, at der er behov for at revurdere det eksisterende samarbejde mellem de danske fanklubber, og overveje om det er i de rammer, at FCKFC skal gøre sin indflydelse gældende, eller om kræfterne er bedre givet ud andetsteds.

 

Tidligere bestyrelser er ofte blevet beskyldt for at være for lukkede og for ikke at kommunikere tilstrækkeligt med foreningens medlemmer. Det vil vi gerne forsøge at gøre op med. Som bestyrelse vil vi være så åbne som muligt omkring vores arbejde, ligesom vi gerne – så vidt muligt – vil inddrage medlemmerne i de beslutninger vi træffer.

 

Inden generalforsamlingen satte vi os sammen som en uformel gruppe, for i fællesskab at finde frem til, netop de ting vi indgående ønskede at arbejde videre med i foreningen. Ovenstående belyser nogle af de ting vi gerne vil, men kogt ned ser vores første arbejdspunkter som ny og aktiv bestyrelse sådan her ud:

 

 

-      

Være en mere åben bestyrelse, der så vidt muligt sørger for gennemsigtighed i forhold til beslutningsprocessen. Vi vil gerne være en bestyrelse, som tager imod realistiske forslag og ikke mindst kritik, så længe den er konstruktiv.

 

-      

Aktivere noget af det potentiale, der er i en forening med så mange medlemmer. Vi har rigtig mange dygtige frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde. Men vi vil gerne have endnu flere til at give noget tilbage til foreningen, så vi på sigt kan blive endnu bedre og mere synlig. Det skal igen være sjovt at udføre foreningsarbejde i FCKFC regi. Hvad enten det er som tifo-hjælp, turguide eller andet, så skal man med glæde kunne udføre sit arbejde, fordi det gavner os fans, og fordi man er stolt over at være en del af foreningen.

 

-      

Styrke Teen-løverne. Der er desværre en mangel på medlemmer mellem DUL og Voksen delen i foreningen, og det vil vi gerne lave om på. Det skal være mere attraktivt at være Teen Løve, hvilket blandt andet handler om, at FCKFC skal være en spændende forening for denne aldersgruppe. Vi ser, at DUL gør et kæmpe stykke arbejde, og vi vil gerne fastholde de yngre medlemmer hele vejen, for at kunne klæde dem ordentlig på som FCK fans. Vi har nogle ideer til, hvordan det kan lade sig gøre, men har dog brug for en periode til at konkretisere disse.

 

-      

Styrke forholdet og samarbejdet mellem Sektion 12 og FCKFC. Sektion 12 skal ikke bare være en gruppe mennesker som står nede bag målet, søndag efter søndag. Vi vil derfor arbejde på at knytte Nedre C og Sektion 12 tættere sammen, så vi i fællesskab kan skabe den festlige kulisse vi ønsker Parken skal være. Her arbejder vi ligeledes på nogle konkrete tiltag, som vi håber at kunne præsentere inden længe.

 

-      

Forbedre dialogen med klubben. Vi vil arbejde på at få en mere konstant kommunikation og mødekultur mellem FCKFC og klubben. Vi skal ikke først høres eller inviteres til møder, når ”skaden” er sket. Vi tror på, at vi igennem konstant dialog kan være på forkant og dermed sikre bedre vilkår for foreningens medlemmer.

 

-      

Skærpe foreningens ”politiske” arbejde. Vi skal finde ud af, hvad vi kan bruge DFF til fremadrettet eller om der kan udarbejdes alternativer, som er mere brugbare for FCKFC. Lige nu føres der samtaler i fanmiljøet med henblik på netop alternative samarbejder, fangrupper/klubber imellem. Uanset hvad det ender med, skal FCKFC være en aktiv medspiller i fanmiljøet i Danmark.

 

-      

Give FCKFC’s kontor mulighederne for at fortsætte det flotte arbejde med at sende folk af sted på udebaneture!

 

-      

Arbejde på at få FCKFC’s gamle logo tilbage…

 

Vi ser frem til at komme i gang med vores projekter, og vil derfor straks iføre os arbejdshandskerne, således, at vi kan arbejde for en positiv, åben og produktiv fanklub.