Orientering fra FCKFC

Orientering fra FCKFC
100% KBH 20. Jul 2011

Udmelding fra bestyrelsen

Til orientering har FCKFC fået at vide at F.C. København i den kommende tid halverer stemningstribunen til kun at fylde halvdelen af Nedre B, ligesom merchandise-boden og capotårnet vil blive fjernet.
FCKFC har ikke været inde over denne beslutning der udelukkende er truffet af ledelsen i FC København, som følge af begivenheder i forbindelse med de sidste hjemmekampe i den foregående sæson. FCKFC er klar over at dette rejser en række spørgsmål, men da vi ikke har været del af beslutningsprocessen, har vi desværre ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.
FCKFC vil i den nærmeste fremtid løbende være i dialog med klubben omkring situationen.
FCKFC er i det hele taget kede af at enkeltpersoners handlinger, tvinger klubben til at gennemføre så drastiske tiltag som tilfældet er i den her sammenhæng. Vi håber at folk fremadrettet vil indordne sig under ordensreglementer gældende i Parken og på de øvrige danske stadions.  
Vi er klar over at vi vil møde kritik af at vi ikke går ud og tager afstand fra beslutningen. Men vi er nødt til, selv om det går ud over medlemmer af FCKFC, at udvise forståelse for at folks sikkerhed altid må komme i første række. Desuden vil det aldrig tjene noget godt formål at tage dialogen via internettet. FCKFC’s bestyrelse ønsker i stedet at indgå i en god og konstruktiv dialog med alle parter og vil i den forbindelse i den kommende tid, gøre en stor indsats for at fungere som bindeled i denne proces.
 
Bestyrelsen FCKFC