Ordinær generalforsamling 2022

Fra bestyrelsen 14. Mar 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00 i Fanclubbens lokaler Øster Allé 50 st.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent -   
  1. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden  
  1. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2021 v/kassereren  
  1. Indkomne forslag   
  1. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor  

  

Næstformand: Christian Hindkjær – Modtager genvalg 

Kasserer: Casper Düring Koed – Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup – Modtager genvalg 

Suppleant: Christian Thomsen – Modtager genvalg  

Suppleant: Casper Lykke Andersen – Modtager genvalg  

 

Intern revisor: Mads Nielsen – Genopstiller ikke 

  

Desuden:   

Formand: Lars Thor Jensen– Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Blichmann Faartoft – ikke på valg 

 

  

  1. Eventuelt   
  1. Fremtidsplaner  

  

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.   

  

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 31.12.2021.   

 

Alle medlemmer har adgang.   

 

Fra den 28. til 31. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 24. marts 2022.  

 

Forslag sendes til:   

F.C. København Fan Club   

Øster Allé 50   

2100 KBH Ø   

Mrk. ”Generalforsamling”   

Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk   

  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen