Ordinær generalforsamling 2015

Generalforsamling 17. Mar 2015

D. 26 marts holder FCKFC den årlige generalforsamling.

Torsdag d. 26. marts holder FCKFC den årlige generalforsamling.

 

Den bliver afholdt kl. 19.00 på Lions & Barrels - øster Allé 46.

 

Dørene åbner kl. 18.00

 

Alle medlemmer er velkomne, du skal dog have været medlem i minimum 3 måneder for at have stemmeret.

 

Du må medbringe op til 5 stk. fuldmagter til generalforsamlingen. Kommer du med fuldmagter, så kom i god tid, da alle fuldmagter skal registreres.

 

Har du forslag til generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 19. marts. 2015

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. årsberetning - bestyrelsens beretning v/formanden

3. Godkendelse af regnskab - gennemgang af regnskab for 2014 v/kassereren

4 Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor

Formand: Lars Thor - Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Faartoft - Modtager genvalg

Suppleant: Sascha Fokdahl - Modtager genvalg

Suppleant: Ronni Jeppesen - Modtager genvalg

Intern revisor: Mads Nielsen - Modtager genvalg

 

Desuden:

Næstformand: Andreas Jensen - Ikke på valg

Kasserer: Peter Foskjær - Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Casper Bellincampi - Ikke på valg

 

6. Eventuelt

7. Fremtidsplaner

 

Vel mødt!