Ordinær Generalforsamling 2010

Ordinær Generalforsamling 2010
Generalforsamling 3. Jan 2010

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00 i Nordea Lounge

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent –
2. årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2009 v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor
Konst. Formand: Michael Patuel – Modtager genvalg
Konst. Næstformand: Jonatan Folkver - Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Henrik Bedsted - På valg, modtager genvelg
Kasserer: Ronni Jeppesen – Ikke på valg
Suppleant: Brian Petersen – Modtager ikke genvalg Desuden:
Bestyrelsesmedlem: Michael Roldhave – Ikke på valg
 
6. Eventuelt
7. Fremtidsplaner  Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser. Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.
For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 25/12 2009.
Alle medlemmer har adgang. Fra den 15. til 24. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 18. marts 2010.
Forslag sendes til: F.C. København Fan Club
  øster Allé 56
  2100 København ø
  mrk. ”generalforsamling”   Eller på mail: bestyrelse@fckfc.dk   Med venlig hilsen Bestyrelsen