Nyt fra bestyrelsen fra møde den 4. februar 2009

Fra bestyrelsen 24. Mar 2009

 

Der er mange ting på bede:

Seminar, general forsamling, teenløver skifter navn, Alle nogle som skal tages hånd om.

Klubben var repræsenteret til en kort snak. De blev præsenteret for blandt andet fanklubbens nuværende medlemstal, hvor klubben var overrasket over faldet ikke var større.

 

Hovedpunkterne i dialogen med klubben var samarbejdet. Der kan godt være uenighed, men klub og fanklub skal arbejde sammen. Begge parter er interesseret i vækst hos ”modparten”.

Der bør være klare regler for samarbejdet. Der bør udfærdiget en arrangementplan. Hvornår sker hvad? Lettere at finde tider, planlægge med klubben.

 

Klubben kom med råd. Fanklubben bør finde sit fokuspunkt. Bruge spørgeskemaundersøgelse med videre. Hvad vil medlemmerne have.

Hvad vil de folk der overhovedet ikke kommer i parken have?

Hvad skyldes faldet på ca. 3000 medlemmer?

 

Nogle samarbejdspunkter blev diskuteret med klubben. Blandt andet overligger, en form for fan of the year event, mv. Arrangementer som fanklub og klub kunne arbejde sammen om.

 

Efter dialogen blev der diskuteret punkter internt i bestyrelsen omkring fanklubbens synlighed og internet updates.

 

Formanden nævnte Dff seminar hvor Sidsel var der fredag og Heinz og Frederik begge dage. Der var præsentation og sociale aktiviteter første dag. Følgende dag var rigspolitiet repræsenteret hvor der blev diskuteret hooligan registeret, hvor 1 fra fck var registreret og 150 mand stod på vippen til at komme ind.

 

Der var arbejdsgrupper om teenagefans (deltager: frederik), foreningsliv (deltager: heinz) og stadionundersøgelse. Generelt en god oplevelse for de deltagende.
Rammi fra odense. Gode energier om god hosting. Ankomst til af sted. God oplevelse

Heinz var blandt andet overrasket hvilken hverdag de øvrige fanklubber kæmpede med. Fanklubber med 100 mand, hvor det hele blev administreret i excel ark mv.

 

Søndag blev der diskuteret europæiske fansammenslutninger, inde dm samt evalueret.

 

DFF Seminar 2010 vil blive afholdt i Horsens.

FCKFC Seminar: 21. februar 2009

General forsamling d. 26 marts 2009 Bestilling af lokaler derovre skal sættes igang.
 
Michael kruuse genopstiller ikke til bestyrelsen. Det gør Roldhave, heinz og brokke dog.

Meldemstendenser i fanklubben blev præsenteret. Man kunne se at medlemstallene er periodisk og spil afhængigt. Medlemsudviklingen har dog en svag tendens til stigning.

2. Nyt fra kassereren
Regnskab blev endnu engang gennemgået, hvor poster blev gennemgået mere specifikt. Pbs, husleje mv.

Der blev kalkuleret med et underskud i 2008.

Poster der påvirker regnskabet er specielt IT udvalg, Brøl og Pbs/Adresseændinrger.

Adresseændringer gør at Brølet skal udsendes unødigt ekstra gange.

7. Evt.
Sabrina trækker sig mere tilbage fra dul, men går mere over i teen. Hun vil dog gerne stadig have med maskotten at gøre. Der tages stilling til om maskot skal flyttes til kontoret. Dette blev vedtaget, hvor Heinz melder til bedsted som informerer til dul.

Tifo til manchester blev præsenteret, og patuel sikrer at den bliver godkendt.

 

Teen udvalget vil lave et nyt tiltag. Tifomarathon weekend i Kb hallen en lørdag, samt natten over til tifo til OB kamp.
Teen planlægger samtidig bustur til AGF sammen med turudvalget. Her vil der være et kampagne tilbud på 200 kr for medlemskab og bustur som led i en profilering af fanklubben.

Teen skal have nyt navn. De foreslår selv ”UNG”. Bestyrelsen er selv lidt tilbageholdende med det navn og efterspørger at man overvejer det nærmere. UNG lyder som druk, bankkonto, mv.

Næste møde: 16. Februar 2009 kl 18.00