Nyt fra bestyrelsen fra møde den 16. februar 2009

Fra bestyrelsen 24. Mar 2009

 

Bestyrelsen blev præsenteret for huslejeproblematik omkring fanklubbens nuværende lejemål. Dette blev diskuteret, og drøftelser med klubben blev forslaget for dette punkt.

 

Formanden har kommunikeret med Tom K omkring årsregnskab mv.

Der blev foretaget en regnskabspræsentation hvor en reduktion af brølet og administration var det primære punkt.

Et møde med it udvalget blev foreslået, med henblik på en nærmere strategi omkring fanklubbens it formidling.

Udarbejdelse af regnskab og budget vil blive foretaget mod næstkommende bestyrelsesmøde.

Seminar på lørdag
Lars fra aalborg kommer om morgenen. bestyrelsesmedlem i aab fanklub og kontaktperson mellem klub og fanklub. Han vil snakke om de unge og de vilde. Han kommer næsten gratis.

En klubmand kommer for at tage imod spørgsmål. En fra s100 kommer muligvis også.

Spørgeskemaundersøgelse kommer.

Punkter til diskussion på seminaret vil være:

Hvad vil vi med fanklubben og hvad vil vi med vores medlemmer

En opgave

Mad og hygge

Fotograf udvalg
Stemning for oprettelse af fotograf udvalg. Udbede Michael Roldhave om overslag for hvad et sådan udvalgs økonomi ville være.

Kasserer posten
Skitsere hvad en kasserer laver

Udtræk, sammenfatning, koordination med kontoret. Ved hvert bestyrelsesmøde skal der ligge en balance

kontoret
Kontoret blev bedt om at specificere deres opgaver, sygdom, mv. Hænger det sammen, fungerer det. Bestyrelsen holder fast på at kontoret er mere til bestyrelsesmøder.

Kontakt til kontoret kan være svær nogle gange.

Når kontoret ikke er der, bør det formidles videre til kommunikationsforummet, ligges op på sidelinien generelt og hjemmesiden.
 
Medarbejder udvilkingssamtaler bør holdes med kontoret. Heinz og patuel aftaler nærmere om disse.

Fundamentfilm
Privatperson for et tv selskab havde præsenteret en idé omkring en positiv fan serie, som ville være en modpol til den negative omtale der har været omkring det at være en fan.

Der er positive energier om projektet. Oprindeligt ville fokus være på hvem der kunne skaffe flest medlemmer, fanklubberne imellem, men formanden modsatte sig dette, da det ikke er den type af positiv omtale man som fanklub ønsker.

Fokus bør være på tifoarbejde, med på ture, positive ting om det at være i fanklub mv. aktiviteter.

 

Næste møde: 19. marts 2009 kl 18.00