Nyt fra bestyrelsen fra møde den 14. januar 2009

Fra bestyrelsen 24. Mar 2009

 

1. Nyt fra formanden
Brølet havde udbedt møde, men var nødsaget til af aflyse 3 timer før mødets afholdelse. Nyt møde planlægges, hvor Roldhave, Allan og Heinz ville deltage.

Brølet ønsker 2 mand med til Manchester, men bestyrelsens holdning er et nej.

Der skal udarbejdes et BMS dementi til Brølet.

2. Nyt fra kassereren
Udkast til udgifter i 2009 blev fremlagt, hvor der blev diskuteret nærmere definering af indholdet af budgettet.

3. Nyt fra kontoret
  Frederik Holm deltager i DFF seminar på vejene af FCKFC. Heniz deltager som repræsentant for bestyrelsen.

4. Seminar
 Der skal foretages planlægning af seminarets indhold. Seminaret afholdes i sidste weekend af februar.

Der laves workshops af miksede hold, og ingen fysisk aktivitet i forbindelse med workshops.

 

En overskrift for seminaret kan være ”Fremtidsvision”
Et af punkterne for seminaret vil kunne være hvor er vi om 5 år.
Et andet punkt kunne være, hvad får de frivillige ud af fanklubben og hvad får fanklubben ud af de frivillige.

Spørgeskema undersøgelse vil være et godt udgangspunkt for seminaret

 

Dato sættes til d. 21. februar fra kl 13, hvor tilmelding skal ske senest d. 16. februar. Program for seminaret udsendes d. 9. februar.

Mad planlægges af Heinz efter aftale
  

5. General forsamling
General forsamling afholdes tirsdag d. 26. marts kl. 19

6. Logokonkurrence
  Logoer skal på hjemmesiden til afstemning. Dette aftales nærmere.

7. Evt.
Der skal undersøges muligheder for eget klublokale/hus. Patuel vil undersøge dette nærmere.

 

Næste møde: 4. februar 2009 kl 18.00