Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Fra bestyrelsen 4. Aug 2010

 

Nyt fra bestyrelsen

Den 25. marts blev der afholdt generalforsamling i fan klubben. I den forbindelse er der kommet en ny sammensætning i bestyrelsen.

 

Her til aften havde den nye bestyrelse, inklusiv de tilbageværende medlemmer af den tidligere bestyrelse, første konstitueringsmøde.

 

Mødet indledtes med et besøg fra klubben. Her præsenteredes klubbens repræsentanter for de nye medlemmer af bestyrelsen og omvendt. Derudover talte man frem og tilbage om fremtiden, fanklub og klub imellem.

 

Efterfølgende afholdt bestyrelsen første møde, hvor man gennemgik arbejdsgange og fordelte arbejdsopgaver mellem sig.

 

Af de vigtigste kommende arbejdsopgaver kan nævnes udarbejdelse af Brølet, implementering af foreningens nye kontormedarbejder Line og endelig står fan klubben overfor en flytning i maj måned hvor man rykker til Parkens gamle reception på hjørnet mellem B og A tribunen. Endelig blev det aftalt at bestyrelsesformanden og kassereren til det førstkommende bestyrelsesmøde vil fremlægge oplæg til foreningens fremtidsplaner, til den øvrige bestyrelses godkendelse. Herefter vil foreningens fremtidsplaner blive fremlagt på foreningens hjemmeside.

 

Den nye bestyrelse ser frem til at komme i gang med de kommende arbejdsopgaver.