Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Fra bestyrelsen 2. Aug 2010

Udmelding vedrørende Marseille-turen.

 

Bestyrelsen har som de fleste nok er klar over været nødt til at aflyse fan clubbens flytur til udekampen mod Olympique Marseille. Dette sker som følge af manglende tilmelding til turen. Der har i den forbindelse været en del kritik af FCKFCs tilgang til turen. Bestyrelsen skal naturligvis være først til at erkende at en del af denne kritik har været fuldt ud berettiget. Der har været en række problemstillinger vedrørende en ikke fungerende online-shop og måske også en for sen offentliggørelse af turen.  Endvidere kan man altid gå ind i en debat om hvorvidt prisen er den rigtige. Turudvalget forsøger altid at lave den billigst mulige tur, for så mange mennesker som muligt. Det er klart at man selv vil kunne lave en billigere tur ved i små grupper at købe billetter hos lavpris flyselskaberne. Dette kan FCKFC ikke konkurrere med.

 

FCKFCs tilbud har i stedet til formål at danne rammen om de store fælles ture, hvor du ikke selv skal tænke så meget over hvordan du kommer frem og tilbage.Turen er simpelthen en pakkeløsning, et alternativ for de mennesker der ikke har mulighed for at tage fri i flere dage, eller for de der ikke ønsker selv at skulle planlægge det hele.  Fan clubbens tilbud er et blandt mange.  Det kan så konstateres at det  ikke er et tilbud som folk ønsker at benytte sig af, hvilket naturligvis er beklageligt og noget som foreningen skal  forsøge at ændre på. For hvordan skal man så i stedet gøre det? Fan clubben har nemlig intet andet ønske end at så mange FCK fans som muligt kommer til kampene, i såvel parken som på udebane.

 

Bestyrelsen håber imidlertid også at det er et udtryk for at man i stedet vælger at finde til Marseille på egen hånd, og ikke udtryk for at, F.C. Københavns fans ikke ønsker at se kampen. Bestyrelsen ved at det fra mange sider opfattes som en falliterklæring at fan clubben ikke kan sende et fly af sted. Vi kunne givetvis reklamere mere og bedre end tilfældet har været og denne kritik tages naturligvis til efterretning. Imidlertid skal man også vurdere hvorvidt antallet af ekstra pladser man vil kunne sælge, står mål med udgiften til flyers, plakater etc. Bestyrelsen er bestemt også lydhøre overfor at forsøge at sende folk afsted på anden vis og sendte gerne en bus af sted, såfremt der var en efterspørgsel efter dette produkt. En sådan tur ville, inklusiv billet, koste kr. 1.500, og da man selv kan flyve til Marseille billigere end dette, og der i øvrigt ingen henvendelser er kommet vedrørende en bustur, har turudvalget i første omgang valgt at se bort fra dette alternativ. 

Mange glemmer i deres kritik af fan clubben ofte at fan clubben ikke er i opposition til nogen. Det er ikke et stort ønske fra FCKFCs side at sende så  mange som muligt med fan clubben til Marseille. ønsket er blot at folk kommer til kampen. Rejsemåden er sekundær og glæden ved at se mange på stadion bliver ikke mindre af at folk vælger alternative rejsemetoder. bestyrelsen vil bestemt gerne kunne sende folk af sted med fan clubben også, men vælger folk alternative rejsemåder og kommer på stadion alligevel, så er dette ligeså ideelt. Der har i mange år været en tradition for at der i København er en masse fraktioner. At folk vælger at rejse sammen med deres fraktion, i stedet for med fan clubben, er forhåbentlig kun med til at styrke disse grupper og deres sammenhold, hvilket i sidste ende er en fordel for støtten til klubben.

 

FCKFC skal og vil også i fremtiden udbyde ture og bestyrelsen er lydhøre overfor ideer til hvordan man kan forbedre konceptet og få flere med på disse ture, men samtidig skal man også have forståelsen for at man ikke kan fungere som fraktionerne gør, når man har over 16.000 medlemmer. I stedet må det være fan clubbens opgave at udstikke de bedst mulige rammer for at fans af København kan støtte holdet på den måde netop de ønsker det.  Derfor vil bestyrelsen også meget gerne høre fra de folk der kritiserer det bestående, og det udbud der er. For ønsket er udelukkende den bedste og mest velfungerende fan klub, til gavn for os alle.
Ingen af de frivillige gør deres arbejde i forenings øjemed i ond tro og hvis nogen kan gøre det bedre end det eksisterende er disse mennesker altid velkomne til at komme med forslag og kritik. Endvidere er de altid selv velkomne til at forsøge at løfte opgaven med at få folk af sted. Hvis nogen mener de kan gøre dette er foreningen mere end villig til at stille såvel arbejdskraft som tilgængelige midler til rådighed for dette formål. I denne forbindelse skal man imidlertid holde sig for øje at foreningen ikke har særlig mange midler til rådighed. Der er desværre ikke økonomisk råderum til at foreningen yder tilskud til disse ture med henblik på at gøre det billigere.

 

Såfremt nogen skulle sidde med ideer, ris eller ros er dette altid velkommen, og man er velkommen til at tilkendegive sin holdning både via mail bestyrelse@fckfc.dk eller, som folk har gjort, via sidelinien.dk. Foreningen lever alene på folks engagement og villighed til at hjælpe og folk skal vide at bestyrelsen, selvom vi ikke altid kommenterer direkte i tråde på Sidelinien, forsøge at følge med i hvad der rør sig blandt fansene.

 

 Vi håber og tror at der trods aflysning af den officielle tur, vil være en masse medlemmer af foreningen, såvel som fans i øvrigt, tilstede ved kampen i Marseille.
 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen