Nyt fra Bestyrelsen

Fra bestyrelsen 2. Okt 2009

Allan Toft Wentzel har ønsket

Allan Toft Wentzel har ønsket at træde ud af bestyrelsen som kasserer med øjblikkelig virkning.
Allan har fået muligheden for at videreuddanne sig på sit arbejde og det vil kræve mere af hans tid. Han føler ikke han kan bestride Kasserer posten i Bestyrelsen for FCKFC med den arbejdsindsats der kræves.
Fra Bestyrelsens side ønsker vi ham alt held og lykke med hans videreuddannelse og takker ham for hans indsats
 
På Bestyrelsens vegne
 
Heinz Irming
FCKFC