Nyt fra Bestyrelsen

Fra bestyrelsen 19. Aug 2008

 

Møde afholdt 11. juni 2008     Turudvalg Der blev afholdt møde med turudvalget omkring fremtidens politik over for guider og klubbens nye Away klub.
Turudvalget ønsker i fremtiden en tættere dialog med bestyrelsens medlemmer og opfordrede til at bestyrelsens kommunikation med turudvalget i fremtiden bliver endnu bedre.

Kontoret -Kontoret havde et skriv til underskrift fra bestyrelsen til brug for banken.
-Der er kommet en opkrævning fra Fitness.dk på 10.000 for inventar til mødelokalet.
-Pt. er der 20.373 medlemmer dette er en afgang på ca. 2000 medlemmer siden sidste år, bestyrelsen besluttede at kigge nærmere på årsagen til medelmsfaldet.
Formanden Intet nyt fra formanden   Kasseren -Ronni havde grundet fravær sendt en mail til Sidsel vedrørende halvårsregnskabet, dette ser i bestyrelsens øjne ganske positivt ud.   Spørgeskema Spørgeskemaet har været i 2 testrunder, hvoraf der er kommet en del kommentarer. Disse er gennemgået og der er lavet få rettelser, hvorfor spørgeskemaet nu er sendt til korrektur. Spørgeskemaet bliver op på fredag.   Logo Hartvig efterspurgte en grafisk designer til redigering af de forslag der er kommet ind på fanklubbens evt. nye logo. Er der nogle der kender nogen?   Seminar Programmet for årets seminar bliver som følger:
09:00-10:00 Morgenmad
10:00-14:00 Asger Fredslund
14:00-18:00 Workshop med medlemmer og frivillige
- Medlemsstatistik.
- Hvervning af frivillige.
- Fremtidig udvikling.
- Samarbejde mellem bestyrelse og udvalg.
18:00-?? Spisning og socialt samvær
Diverse Kampbrølets distribution må gerne inkludere deltagelsen af flere udvalg.