Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 30. Apr 2008

 

Nyt fra formanden

Der har været møde i Arbejdsgruppe Mod FodboldUroligheder AMFU formålet var at udarbejde et projekt der skulle begrænse fodboldurolighederne, projektet skulle kunne søge tilskud fra EU.
Dette projekt skulle samtidig sigte mod et samarbejde med SSP. Fokus rettes primært mod familietribunen, teenmedlemmer, og sektion 12. Der bliver afholdt møde igen i næste uge.

DSB har tilbudt at stille busser til rådighed for fanklubben i forbindelse med kampen i Farum grundet et større sporarbejde i perioden, og muligheden for at mindske togtrafikken.
DSB ønsker et svar fra fanklubben på deltagerantal.
Der vil blive reklameret på hjemmesiderne fckfc.dk og fck.dk og op til kampen på storskærm. Det er i den forbindelse vigtigt for fanklubben at denne ikke kan drages til ansvar for evt. skader på busserne.

 

Nyt fra kasseren

Kassereren gav en redegørelsen af fanklubbens første kvartalsregnskab, der bliver på denne baggrund ikke foretaget yderligere justeringer af budgettet.

Kassereren påtalte i øvrigt at halvtomme busser til eks. Odense ikke bør gentage sig, Hartvig vil tage en snak med turudvalget, alternativt kunne der måske arrangeres en dobbeltdækker i visse tilfælde.

Det blev endvidere drøftet om standby-guider fortsat skal køre som nu, det er bestyrelsens overbevisning at standby guider fortsat skal fungere som hidtil da det økonomiske aspekt i dette ikke er væsentligt.

Logokonkurrence

De til fanklubben indsendte logoer, blev gennemgået.

Hartvig tager kontakt til kontoret for at få dem trykt i næste udgave af brølet samt lagt ud på hjemmesiden til en afstemning.
Der er også fundet en vinder i ungdomskonkurrencen.

Dagsorden for samarbejdsudvalgsmødet

Nyt fra kontoret
• Nyt fra udvalgene
• Nyt fra bestyrelsen
• Status på kvartalsregnskab
• Samarbejde bestyrelse/udvalgene imellem
• Seminar
- Fremtidsplaner

 

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

 

Eventuelt

Hartvig spurgte til CD projekt, Frederik går videre med dette og undersøger omstændighederne med klubben.
Vistrup nævnte ud at han fra september vil køre på lavt blus, og trækker sig ved næste års generalforsamling, grundet uddannelse.