Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 21. Aug 2007

 

Kontoret

På Fanklubkontoret, er der nu ansat en ny ungarbejder, Christian Sønderbæk. Han er så småt sat ind i alle opgaver, og det er en stor hjælp for kontoret.

Kontoret har af og til IT-problemer, så nu indhentes der tilbud på ekstern IT hjælp. Det påfører formodentlig fckfc en udgift, men synes nødvendigt for at bevare såvel effektivitet som serviceniveau.

 

DUL Hjemmeside

Vi overvejer om der skal oprettes en DUL hjemmeside. Sidsel/kontoret går videre med idéen og undersøger om der er grundlag og indhold for en sådan hjemmeside, og evt. hvordan det skulle sættes op. Bestyrelsen mener, som udgangspunkt, at det er en god ide, såfremt der er stof nok.

 

Samarbejdsaftalen

Vi har fået samarbejdsaftalen med klubben retur, uden underskrift. Vi vender den med klubben igen.

 

Fanklubbod

Bestyrelsen har flere gange taget kontakt til klubben om en ny fanklubbod, uden at der er sket noget, bestyrelsen forsøger fortsat.

 

Bestyrelses blog på fckfc.dk

Thomas har talt med IT-udvalget om dette. Den kan sagtens laves, så vi overvejer nu om der er indhold/stof til en sådan.

 

SU møde

Blev afholdt den 9. august.

 

CD projekt

Vi prøver at få en mere klar udmelding fra klubben vedrørende deres forbehold overfor denne. Vi vender det ligeledes med Supershoppen. Derefter skriver vi til Brølet for at finde bands.

 

Samarbejdsaftale med Supershoppen

Bestyrelsen har afholdt møde med Supershoppen.

Bestyrelsen har nu diskuteret hvad en samarbejdsaftale skal indeholde. og der afholdes et opfølgende møde med Supershoppen hvor samarbejdsaftalen udarbejdes.

 

Spørgeskemaundersøgelse

Der er udformet et skema. Vi undersøger teknikken i at få det lagt op på nettet. Evt. en pris for at få nogen udefra til at gøre dette.

 

PA anlæg

Vi har fået en henvendelse fra fraktionen Urban Crew/Stemningstribunen, om et muligt indkøb af PA anlæg til tribunen, til brug under kampene. Vi har forespurgt klubben, som havde det forbehold; at det skal kunne slås fra øjeblikkeligt. Desuden skal det være mobilt og man skal kunne overdøve det/slå anden lyd indover.

 

Kassererposten

Thomas Roed-Thorsen er efter eget ønske grundet travlt privat -og erhvervsliv trådt ud af bestyrelsen.

Tak for din indsats i det foregående år og held og lykke med det hele!

Ronni Jeppesen overtager kassererposten. Overdragelsen er iværksat.

 

Nyhedsbrevet

Uafklarethed omkring hvordan disse skulle udformes, og hvad de reelt skulle indeholde, har forsinket dem. Bestyrelsen beklager, og gør en indsats for at de fremover er tilgængelige kort tid efter møderne.

 

Næste bestyrelsesmøde

Afholdes den 30. august 2007.