Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 27. Jul 2007

 

Fanklubboden
FCKFC får tildelt en ny fanklubbod for enden af nedre C, på det område hvor der tidligere afholdtes Carlsberg Corner. Der bygges endvidere et skab til Fanklubbens ting i samme ende af tribunen.

 

FCKFCA
FCKFC-Amager deltog på det årlige korsvejsmarked. Her var det forventet at et par af spillerne ville deltage. De udeblev desværre, og bestyrelsen følger op på sagen.

 

Hjemmeside
William Olesen, fanklubbens webmaster, og bestyrelsen er i gang med at rekruttere folk til en ny hjemmesideredaktion.

 

Procedurehåndbog for udvalg
For at sikre en mere glidende overgang når en udvalgsformand/kvinde går af i fanklubben, vil bestyrelsen nu bede alle udvalgsformænd om at udarbejde en procedurehåndbog som omhandler alle de opgaver der findes i udvalgene. Emnet tages op på næste samarbejdsudvalgsmøde

 

CD projekt
Der er stemning for, at der udgives en CD af fans for fans. Projektet præsenteres i næste nummer af Brølet (nr. 56).

 

Fodboldmobningsarrangement
Lørdag den 2. juni afholdt De Unge Løver projekt Fodboldmobning – Nej Tak! i samarbejde med Brøndby IF og Brøndby Support. Der var tilmeldt over 200 børn i alderen 6-14 år. Der var besøg at gæstedommer Kim Milton, samt Brøndby og FCK´s maskotter. Dagen gik rigtig godt, børnene var glade og vi havde vejret nogenlunde med os. Tak til alle som stillede frivilligt op.
Fotos fra dagen kommer på hjemmesiden.

 

FCKFC Lokale under ombygning
D tribunen, hvori fanklubkontoret befinder sig, skal rives ned med start i november 2007. Fanklubben flytter derfor midlertidig kontor. Vi har desværre endnu ingen afklaring på hvortil vi flytter.

 

Kampagne
Bestyrelsen overvejer at afholde en kampagne i efteråret. At køre en kampagne 'mod vold og racisme' hvert efterår synes at være en dårlig ide, det er besluttet at præsentere ”statements” i forbindelse med Fair Fans kampagne ugen. 
Endvidere skal der ligge en kampagne klar, som kan bruges hvis tilfældene fra foråret gentager sig. På den måde kan der sættes ind hurtigst muligt til en efterfølgende kamp.
Mere om dette senere.

 

Brølet
Brølet 54 er på gaden.

 

FCKFC skal fornyes
Bestyrelsen har drøftet at fanklubben har brug for en ny profil. Fanklubben skal være et levende forum hvor der sker noget. Fankulturen skal dyrkes på en ny og tidssvarende måde. FCKFC kører i dag som den gjorde for 10-15 år siden, og har ikke udviklet sig i takt med den gennemgribende udvikling den københavnske fankultur har oplevet generelt.
CD projektet er et tiltag i denne retning.
På ønskelisten er også et klubhus.
Dette omfattende punkt bliver gennemdiskuteret på et snarligt bestyrelsesmøde.
 
Samarbejdsudvalgsmøde
Næste møde afholdes torsdag 9. august kl. 18.00.

 

Bestyrelsesmøde
Næste møde afholdes mandag den 30. juli kl. 17.30.