Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsen 5. Jan 2007

Hermed fanklubbens første ”Nyt fra bestyrelsen.”

Hermed fanklubbens første nyhedsmail som vi kalder ”Nyt fra bestyrelsen.”
Heri beskriver vi kort bestyrelsens aktuelle opgaver, så du på den måde kan følge med i hvad der sker i fanklubben.
God læselyst!

Bestyrelsens fremtidige ansvarsområder:

Ronni: Fraktioner, kontakt til FCK og sidelinien

Janni: Pressekontakt, DFF, kontor, medarbejdere, boden under nedre C og antiracisme kampagner

Thomas: Sidelinien, kasserer, kontor og medarbejdere

Christian Vistrup: Boden under nedre C og sidelinien

Christian Hartvig: Sidelinien, presse, udvalgskoordinering og sekundær klubkontakt i forbindelse med møder

Christian Hindkjær: Racisme kampagner, CD projekt, stemningstribune og 3. mand på kontakt til FCK

Frederik: Stemningsudvalg (formulering af mål for udvalget, i samarbejde med KUF og Motor) fraktioner på Sektion 12, møder om udviklingen på nedre B med klubben.

 

Fanklubbens frivillige udvalg
For at øge gennemskueligheden for folk udenfor bestyrelse og udvalg blev det besluttet at vi lægger billeder og e-mail adresser på alle udvalgsformænd op på FCKFC.dk.
Endvidere vil vi lave en kort beskrivelse af alle udvalg, selvom en sådan eksisterer i forvejen ønsker vi at forny den. Folk får naturligvis ikke deres private mailadresse ud, men den i forvejen oprettede udvalgsmail benyttes.

Vi opretter det samme for bestyrelsen. Her dog også med præsentation af enkeltpersoners bevæggrunde for at sidde i bestyrelsen. Dette bliver ligeledes trykt i næste nummer af Brølet.

 

Generalforsamling
Regnskabet skal lægges på fckfc.dk i sin fulde version sammen med referatet af GF som det blev vedtaget på GF. Derudover skal referatet trykkes i Brølet i sin fulde længde sammen med nøgletal for regnskabet med henvisning til det fulde regnskab på FCKFC.dk

 

DFF og fremtidige medlemmer (samarbejde mellem DFF og FCKFC)
Bestyrelsen bestemmer hvem der skal sidde i DFF
Pt. Ønsket sammensætning:
En fra bestyrelsen
En fra kontoret
En 3. person gerne udefra.

 

Pressen
Man må i bestyrelsen gerne udtale sig til pressen om ting vi har talt om og ting som er åbenlyse, andet må man så vidt det er muligt, vende med den øvrige bestyrelse – og altså bede journalisten vende tilbage senere.
- Vi skal blive bedre til at melde ud i stedet for at vente på pressen kommer til os.

 

Nyheder på fckfc.dk
- Randi og Sidsel på kontoret skal kunne skrive nyheder på hjemmesiden, Randi skal fungere som superbruger. De skal assistere William som stadig er ansvarlig for fckfc.dk

 

Fremtidsplaner fra bestyrelsens side
I Brølet vil vi udskifte nyt fra formanden med nyt fra bestyrelsen. Vi vil prøve at melde hurtigere ud til bladudvalget omkring hvad vi vil skrive og hvor meget plads vi skal bruge.
Bestyrelsens blog på fckfc.dk. Frem til næste møde tænker vi alle over ting der kan skrives på en sådan blog.

• Blog på hjemmesiden
• Mere og bedre information via nyhedsbrev
• Opprioritering af hjemmesiden
• Oprettelse af stemningsudvalg
• Bedre koordinering af samarbejdet mellem nedre C og sektion 12
• Løbende afstemning og udvikling af samarbejdet med FCK
• Øget fokus på at få de unge fra sektion 12 med i FCKFC
• Fastholdelse af medlemmer qua hvad vi gør for vore medlemmer
• Webbaseret spørgeskemaundersøgelse
• Søge ungarbejder til omfordeling af arbejdsopgaver på kontoret for ikke at betale en høj løn til Sidsel og Randi for at lave opgaver som pakning af startpakker mm. (deres arbejdskraft kan bruges bedre.)
Randi og Sidsel bedes skrive et jobopslag. De unge skal søge via mail. Janni står for den videre ansættelsesprocedure i samarbejde med kontoret.

 

Webbaseret spørgeskemaundersøgelse
Vi vil gerne lave en spørgeskemaundersøgelse der henvender sig til både officielle og uofficielle fans.

Mål: Få kortlagt hvad folk mener, der skal til for at FCKFC kan blive en bedre fan klub. Få kortlagt hvorfor folk er medlemmer af FCKFC således at disse emner kan opprioriteres. Men ligeledes at kortlægge hvorfor ikke-medlemmer ikke er del af FCKFC således at nye medlemmer (måske) kan lokkes til ved at opprioritere disse emner.

Skrive i Brølet og reklamere for denne undersøgelse.
Vi diskuterer emner på forum. Janni starter en tråd på forum

 

Fan Clubboden på nedre C
Vi mister vores bod fordi klubben skal sælge mad på denne plads. Vi skal kontakte Leif Bjørn for at aftale hvor vi i fremtiden skal være. Vi talte om at få den plads som Carlsberg Corner brugte i gamle dage. Christian taler med Leif Bjørn om det. Vi talte om at få produceret skilte der kunne gøre folk opmærksomme på boden og hænge dem permanent op på nedre C.

 

Busture
Stop for salg af busture i Shoppen. Overvejer at lade det gå over kontoret i stedet.

 

Låse på køleskabe
Kontoret bedes snarest tjekke op på hvornår der kommer låse på køleskabene.

 

Skal kontoret på SU-forummet?
SU er ikke et beslutningsdygtigt forum
Kontoret er med på SU møderne
Vi tager en beslutning på SU-mødet

 

Rådighedskonto
Vi talte om en rådighedskonto til formanden. Denne nævnte selv 5000,- vi talte frem og tilbage. Janni var stærkt imod dette da hun ikke kunne se fordelene. Vi aftalte at træffe beslutningen med kasseren til stede.

 

Næste bestyrelsesmøde er 4. maj kl. 15.00