Kontingentstigning

Fra bestyrelsen 1. Aug 2019

Voksen kontingentet stiger en lille smule.

Kontingentet for voksen medlemskab stiger fra 199,- til 219,- fra d. 1. september 2019.