Konstruktivt møde med F.C.København

Klubsamarbejde 16. Sep 2008

FCKFC var sidste torsdag til møde

FCKFC var sidste torsdag til møde med repræsentanter fra F.C.København. Emnet for mødet var naturligvis det efterhånden meget omtalte Away-kort, som bestyrelsen havde udtalt sin modstand imod. På mødet redegjorde F.C. Københavns repræsentanter for baggrunden for FCK Away-konceptet, der er en konsekvens af næsten to sæsoners tiltagende ballade i forbindelse med primært udekampe, og samtidig blev det fastslået, at FCK Away er kommet for at blive. Under den grundlæggende forudsætning var klubbens repræsentanter lydhøre overfor eventuelle input og forbedringsforslag fra FCKFC.

 

FCKFC's bestyrelse ønsker at understrege, at vi, ligesom klubben, er imod enhver tænkelig form for ballade i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe, og at vi støtter bekæmpelsen af hooliganisme. FCKFC's bestyrelse er glad for, at vi på mødet fik lov at fremføre vores synspunkter i forhold til kortet, og endvidere er vi glade for, at klubben har indvilget i at indgå i dialog fremadrettet, til fordel for alle.

 

Med hensyn til for og imod away-kortet er der blevet sagt og skrevet en masse den seneste tid. FCKFCs bestyrelse vil herfra og frem lade det være op til den enkelte fan at træffe sin egen beslutning, idet debatten om ikke andet har vist, at der er næsten ligeså mange forskellige meninger, som der er medlemmer af foreningen. Vi vil dog igen understrege, at vi støtter klubben i kampen mod uroligheder i forbindelse med kampene, og at vi er glade for, at man forsøger at gøre noget i stedet for bare at se til. Der kan være forskellige opfattelser af, hvordan man undgår uroligheder på stadion, men det fælles mål må være at F.C. Københavns fans kan tage til fodbold uden at skulle frygte for uroligheder. På baggrund af dialogen ser FCKFCs bestyrelse ikke længere nogen grund til ikke at støtte op om FCK Away på udebane, men ønsker en fortsat dialog med klubben om anvendelsen af konceptet på hjemmebane. Klubben vil indgå i en dialog med en bredere gruppe af fans om dette emne.

 

 

F.C. København Fan Clubs bestyrelse