Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011
Generalforsamling 21. Mar 2011

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011

 

torsdag den 24. marts 2011, kl. 19.00.  Afholdes på Prock i Parken
    

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent 
2. årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden
3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2010 v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor

 

Formand: Michael Patuel – Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Michael Roldhave – Modtager ikke genvalg
Suppleant: Mette Lyster Locht – Modtager ikke genvalg
Suppleant: Sascha Fokdal – Modtager ikke genvalg

 

Desuden:
Kasserer: Ronni Jeppesen - Ikke på valg
Næstformand: Jonatan Folkver – Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Michael Kruuse – Ikke på valg

 

6. Eventuelt
7. Fremtidsplaner

 

 Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.

 

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.
For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 24/12 2010.
Alle medlemmer har adgang.

 

Fra den 13. til 23. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 17. marts 2011.

 

Forslag sendes til: F.C. København Fan Club
  øster Allé 50
  2100 København ø
  mrk. ”generalforsamling”

 

Eller på mail: bestyrelse@fckfc.dk

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen