Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fra bestyrelsen 10. Jun 2020

Ordinær generalforsamling 25. juni 2020

Som hos alle andre i Danmark, satte Covid-19 en brat stopper for alle aktiviteter i F.C. København Fan Club. Det skete bare få dage inden vi skulle afholde årets ordinære generalforsamling og det betød, at vi desværre var nødsagede til at udskyde generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens ønske er at få afholdt den ordinære generalforsamling så snart dette overhovedet er muligt og med et forsamlingsforbud der nu er hævet til 50 personer, mener bestyrelsen, at det nu vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen. Dette er en beslutning der er truffet på baggrund af fremmødet ved generalforsamlingerne de sidste mange år.

 

Generalforsamlingen er ligeledes rykket fra fanklubbens lokaler til et større lokale i Parken, hvor det vil være muligt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Er der d. 22. juni mere end 50 tilmeldte vil generalforsamlingen blive udskudt, indtil forsamlingsforbuddet igen er hævet til et større antal mennesker, hvilket det forventes at blive 8. juli.

 

Såfremt man har tilmeldt sig, men der d. 22. juni er mere end det tilladte antal deltagere, vil man modtage en mail med information om endnu en udskydelse af generalforsamlingen. Dette vil selvfølgelig også blive meldt ud på fckfc.dk

 

Vi henstiller til at man, hvis man er en større gruppe venner eller familie der ønsker at deltage, så vidt muligt benytter muligheden for at tage det 5 tilladte fuldmagter med pr. deltager, i stedet for at alle deltager fysisk.

Fuldmagter kan godkendes på kontoret fra d. 23. – 25. juni.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

 

Torsdag d. 25. juni kl. 19.00 i lokalerne på 1. sal i kontortårnet mellem A- og B-tribunen.

Dørene åbner kl. 18.00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent -

2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden

3. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2019 v/kassereren

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor

Næstformand: Christian Hindkjær – Modtager genvalg

Kasserer: Casper Pedersen – Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup – Modtager genvalg

Suppleant: Jakob König – Modtager genvalg

Suppleant: Christian Thomsen– Modtager genvalg

Intern revisor: Mads Nielsen – Modtager genvalg

 

Desuden:

Formand: Lars Thor Jensen – Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Jesper Rosenkrantz – Ikke på valg

 

6. Eventuelt

7. Fremtidsplaner

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.

 

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.

For at få adgang til generalforsamlingen skal man have tilmeldt sig på fckfc.dk samt kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 25.03.2020.

Alle medlemmer har adgang.

 

Fra den 23. til 25. juni er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 18. juni 2020.

Forslag sendes til:

F.C. København Fan Club

Øster Allé 50

2100 KBH Ø

Mrk. ”Generalforsamling”

Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen