Indkaldelse til GF 2021

Fra bestyrelsen 1. Feb 2021

ÅRETS GENERALFORSAMLING ER UDSKUDT OG BLIVER IKKE LÆNGERE AFHOLDT D. 25. MARTS

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

 

Torsdag den  25. marts 2021  kl. 19.00  i  Fanclubbens  lokaler Øster Allé 50 st.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent -   
  1. Årsberetning  – bestyrelsens beretning v/formanden  
  1. Godkendelse af regnskab –  gennemgang af regnskab for 2020  v/kassereren  
  1. Indkomne forslag   
  1. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor  

  

Formand: Lars Thor Jensen  – Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Rosenkrantz  – Modtager genvalg  

Suppleant: Christian Thomsen  –  Modtager genvalg  

Suppleant: Jakob König –  Modtager genvalg  

 

Intern revisor: Mads Nielsen –  Modtager genvalg  

  

Desuden:   

Næstformand: Christian Hindkjær – Ikke på valg 

Kasserer: Casper Pedersen – Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup– Ikke på valg 

 

  

  1. Eventuelt   
  1. Fremtidsplaner  

  

Alt med  kursiv  skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.   

  

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 25.12.2020.   

 

Alle medlemmer har adgang.   

 

Fra den 22.  til  25. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 18.  marts 2021.  

 

Forslag sendes til:   

F.C. København Fan Club   

Øster Allé 50   

2100 KBH Ø   

Mrk. ”Generalforsamling”   

Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk   

  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen