Indkaldelse til generalforsamling i FCKFC Fyn

Indkaldelse til generalforsamling i FCKFC Fyn
Lokalafdelinger 4. Aug 2010

 

Indkaldelse til generalforsamling i Fckfcfyn! Da vores formand er stoppet, er det mig som næstformand, der skal indkalde til generalforsamling. Den vil blive afholdt: Lørdag d. 10-04-2010 kl. 14.00. På adressen: Floravænget 12.2sal, 5250 Odense sv. Det sene tidspunkt for afholdelsen skyldes formandens afgang. Det ville være en stor hjælp at i giver besked om du/i kommer, så jeg ved hvor meget øl og vand, der skal købes. Dagsorden! 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Valg af bestyrelse. Formand, næstformand, kasserer, og bestyrelses suppleant. 6. Valg af revisor, og revisor suppleant. 7. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 8. Evt. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling. Tilmelding skal ske på www.fckfcfyn.dk eller på tlf. 40942103 eller 26530199. Med fck hilsen Allan Lau næstformand.