Husk generalforsamling

Fra bestyrelsen 6. Mar 2019

Torsdag d. 28. marts er der generalforsamling i F.C. København Fan Club

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i Fanclubbens lokaler Øster Allé 50 st.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent -   
  1. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden  
  1. Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2018 v/kassereren  
  1. Indkomne forslag   
  1. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor  

  

Formand: Lars Thor Jensen – Modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem: Marie Hemmingsen – Modtager ikke genvalg 

Suppleant: Christian Thomsen – Modtager genvalg  

Intern revisor: Mads Nielsen – Modtager genvalg  

  

Desuden:   

Næstformand: Christian Hindkjær – Ikke på valg 

Kasserer: Casper Pedersen – Ikke på valg  

Bestyrelsesmedlem: Julian Boserup – Ikke på valg  

  

  1. Eventuelt   
  1. Fremtidsplaner  

  

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.   

  

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 28.12.2018.   

 

Alle medlemmer har adgang.   

 

Fra den 26. til 28. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 21. marts 2019.  

 

Forslag sendes til:   

F.C. København Fan Club   

Øster Allé 50   

2100 KBH Ø   

Mrk. ”Generalforsamling”   

Eller på mail til: bestyrelse@fckfc.dk   

  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen