Generalforsamling i F.C. København Fan Club

Generalforsamling 3. Dec 2008

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

onsdag den 26. marts 2008, kl. 19.00 i

Nordea Lounge, Indg. 52 A på Carlsberg tribunen
    

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup

 

2. Årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden

3. Godkendelse af regnskab og budget – gennemgang af regnskab for 2007 og budget for 2008 v/kassereren

 

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen, samt valg af intern revisor

Næstformand: Janni Niclasen – Modtager ikke genvalg
Kasserer: Ronni Jeppesen – Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Frederik Holm-Jørgensen – Modtager genvalg
Suppleant: Christian Hindkjær – Modtager ikke genvalg
Suppleant: Ledig
Intern revisor: Johnny Leth – Modtager genvalg

Desuden:
Formand: Christian Hartvig – Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Christian Vistrup – Ikke på valg

 

6. Eventuelt

7. Fremtidsplaner

 

Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.

 

Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00.
For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 26/12 2007.
Alle medlemmer har adgang.

 

Fra den 15. til 25. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.

 

Tilmeld dig vores generalforsamlingsnyhedsmail på fckfc.dk og få indkaldelse, dagsorden med indkomne forslag, regnskab og efterfølgende referat fra generalforsamlingen tilsendt, så snart disse foreligger.

 

Der kommer ikke yderligere indkaldelse til generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. marts 2008.

Forslag sendes til: F.C. København Fan Club
Øster Allé 56
2100 København Ø
mrk. ”generalforsamling”

Eller på mail: kontor@fckfc.dk

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen