Generalforsamling hos FCKFC Aalborg

Lokalafdelinger 6. Mar 2006

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling hos FCKFC Aalborg.

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 3 juni kl. 14.00 på Mølndalsvej 2 - Kælderen, 9400 Nørresundby.

Da der tilkommer nye folk til afdelingen, vil der blive foretaget fundementale ændringer.
Afdelingen ønsker således, at favne noget bredere end Aalborg - altså kan foreningen også have din interesse, hvis du bor i Nordjylland i øvrigt og det midtvestjyske.

Disse omfatter nogle vedtægtsændringer, samt nogle ændringer som giver afdelingen mere struktur.

Et vigtigt tema på generalsamlingen bliver muligheden for at foretage navneændring, da foreningen ønsker at ændre sit navn fra "Aalborg" til noget mere regionsrelevant.

I linket findes en retningsbeskrivelse ved bil.