Generalforsamling d. 30. marts

FCKFC 22. Mar 2017

Torsdag d. 30. marts kl. 19.00 holder FCKFC generalforsamling.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og dørene åbner kl. 18.00.

For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering)

I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 29.12.2016.

Alle medlemmer har adgang.

Fra d. 27. marts til 30. marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent -

2. Årsberetning - bestyrelsens beretning v/formanden

3. Godkendelse af regnskab - gennemgang af regnskab for 2016 v/kassereren

4. Inkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor

Formand: Lars Thor - Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Christian Hindkjær - Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Casper Bellincampi - Aftræder før tid

Suppleant: Julian Boserup - Modtager genvalg

Suppleant: Christian Thomsen - Modtager genvalg

Intern revisor: Mads Nielsen - Modtager genvalg

 

Desuden:

Næstformand: Andreas Jensen - Ikke på valg

Kasserer: Ronni Jeppesen - Ikke på valg

 

6. Eventuelt

7. Fremtidsplaner

 

Vel mødt