Generalforsamling 2007

Generalforsamling 1. Aug 2007

 

Information om FCKFC Generalforsamling

 

Der afholdes i år ordinær generalforsamling den 29. marts 2007.

 

Information vedr. sted, dagsorden, regler for indsendelse af forslag til behandling osv. følger i den officielle indkaldelse, der vil stå i næste nummer af Brølet.

 

Som altid skal der ved valg sammensættes en ny bestyrelse.  FCKFC opfordrer alle der har tid, lyst og kræfter, til at stille op som kandidater til bestyrelsen.

 

På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger:

Ulige år: Formand og 1 menigt medlem.

Lige år: Næstformand, Kasserer og 1 menigt medlem.

Hvert år: Intern revisor og 2 suppleanter.

 

Ledige poster i bestyrelsen ved dette valg:

 

Valg af formand for 2 år                           Anders Larsen – ønsker ikke genvalg

Valg af menigt medlem for 2 år.               Oliver Reeh – ønsker ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter for 1 år.                  Christian Hindkjær

 

Bestyrelsen opstiller Christian Hindkjær som suppleant til bestyrelsen..

 

Vil du stille op som kandidat, skal du skrive til kontor@fckfc.dk senest den 31. januar 2007, da vi meget gerne vil præsentere alle kandidater i det næste nr. af Brølet. Således har medlemmerne netop mulighed for at danne sig et indtryk af kandidaterne og høre lidt om, hvorfor de stiller op.

 

Som nævnt indkalder vi til Generalforsamlingen i næste nummer af Brølet.

I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e, er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest den 29/12 2006. Alle medlemmer har adgang.

 

Venlig hilsen

 

F.C. København Fan Club