Generalforsamling

Generalforsamling
Generalforsamling 3. Sep 2012

Påmindelse om den kommende GF.

Påmindelse om ordinær generalforsamling Torsdag den 22 marts 2012 kl. 19.00 på Lions & Barrels (øster Allé 50 parken)   Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.Valg af dirigent - 2.       årsberetning – bestyrelsens beretning v/formanden 3.       Godkendelse af regnskab – gennemgang af regnskab for 2011 v/kassereren 4.       Indkomne forslag 5.       Valg til bestyrelsen samt valg af intern revisor   Næstformand: Jonatan Folkver – Modtager ikke genvalg Kasserer: Ronni Jeppesen – Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Morten Veirup – Modtager ikke genvalg Suppleant: Benjamin Nørgaard – Modtager ikke genvalg Suppelant: Elisabeth Bedsted – Modtager ikke genvalg Bestyrelsesmedlem Natasja Johansen – Modtager ikke genvalg Formand: Michael Patuel – Modtager ikke genvalg         6.       Eventuelt 7.       Fremtidsplaner   Alt med kursiv skrift er ikke ifølge vedtægterne, men forklarende tilføjelser.   Generalforsamlingen starter klokken 19.00 og dørene åbnes klokken 18.00. For at få adgang til generalforsamlingen skal man kunne fremvise gyldigt medlemsbevis (medlemskort og/eller girokvittering). I henhold til foreningens vedtægter §6 stk. e er det kun medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, der har stemmeret på generalforsamlingen, hvilket vil sige kontingentindbetaling senest 24.12.2011. Alle medlemmer har adgang. Fra den 6. til 21 marts er det muligt at få godkendt fuldmagter på kontoret, hvilket vi henstiller til, hvis du har flere af disse. Dette er med til at få udleveringen af stemmesedler til at glide lettere på dagen.   Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15 marts 2012. Forslag sendes til: F.C. København Fan Club øster Allé 50 2100 KBH ø Mrk. ”Generalforsamling” Eller på mail til: kontor@fckfc.dk   Med venlig hilsen Bestyrelsen