Forslag til vedtægtsændringer

Generalforsamling 13. Mar 2013

ved generalforsamlingen den 21. marts

Bestyrelsen kommer her med et par forslag til ændringer i vedtægterne, som der skal stemmes om ved generalforsamlingen den 21. marts.

Forslag1:

Der er tale om paragraf 6B. Rettelserne står i kursiv.

Gammel:
6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post.
 
NY:
6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post. [I]Indkaldelse pr. e-mail er at regne som indkaldelse pr. post.[/I]

Forslag 2:

Der er tale om paragraf 10. Rettelser står i kursiv.

Gammel:
 
10. Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver et 2/3 flertal. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903's og KB's ungdomsafdelinger.
 
NY:
 
10. Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling. [I]For at foreningen kan ophæves kræves det at 2/3 af medlemmerne stemmer for en ophævelse af foreningen[/I]. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903's og KB's ungdomsafdelinger.

 

Udover vedtægtsændringerne, ønsker bestyrelsen en åben debat på generalforsamlingen vedr. Fan Clubbens logo. Skal vi beholde det vi har nu, eller skal vi gå tilbage til vores gamle logo?
Vi vil mægtig gerne have så mange input som muligt - også fra dem som ikke kommer til generalforsamling. Send derfor gerne dine input til: bestyrelse@fckfc.dk

 

/Bestyrelsen