FCKFC-Fyn holder stiftende generalforsamling

Lokalafdelinger 3. Jun 2007

Ny lokalafdeling på Fyn!

Mød op til stiftende generalforsamling søndag den 18. marts kl. 15.00 i Hjallese Forsamlingshus, Hjallesegade 31, 5260 Odense S.

Dagsorden er som følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Foreningens formål.
4. Godkendelse af vedtægter.
5. Valg af bestyrelse.
    Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og menigt bestyrelsesmedlem.
    Valg af bestyrelsessuppleant.
    Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Indkomne forslag
    Bedes stillet til Kenneth Jensen på mail senest den 15. marts.
7. Eventuelt.

    I forbindelse med opstarten af den nye lokalafdeling, søger vi folk som gerne vil yde et ekstra stykke arbejde for at vi kan få en god og velfungerende afdeling. Vi søger bl.a. personer som vil deltage i bestyrelses- og udvalgsarbejde, så hvis du brænder for at gøre en indsats for at vi kan få afdelingen op at køre eller hvis du har en masse gode idéer eller kontakter, så meld dig til undertegnede. For at få en velfungerende afdeling, er vi nødt til at have en hjemmeside, hvor man kan finde alle oplysninger om afdelingen, samt afdelingens arrangementer, og i den forbindelse, søger vi en person eller to, som vil påtage sig tjansen at udarbejde en hjemmeside for afdelingen
 
Evt. interesserede bedes sende mail til undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Kenneth Jensen