FCK Away

Turinfo 21. Aug 2008

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra FCKFC's side ønsker at få bugt den stigende vold og hærværk i forbindelse med FC Københavns kampe.

Det må og skal være første prioritet fra en fodboldfanklubs side at sikre sig, at alle fans får en god og hyggelig oplevelse, når de tager til fodbold, og at de ikke skal være bekymrede eller måske endda bange for at tage børn med.

FCK Away blev indført, efter der i forbindelse med Brøndbykampen 18.maj 2008 blev kastet flere romerlys ned på en tribune, hvorpå der bl.a. stod flere børn.

Denne episode tager FCKFC naturligvis stadig skarp afstand fra.

Der er flere, der har bemærket, at de med det nye tiltag føler sig tryggere ved at tage til fodbold.
Det er vi naturligvis meget glade for.

Det må stå ganske klart, at folks sikkerhed ikke på nogen måde må trues til fordel for et stort fremmøde til kampene.

Alligevel mener vi ikke, at FCK Away er løsningen.

Der er flere årsager til, at vi ikke kan bakke op om FCK Away.

Dels mener vi, at ”hooliganregisteret”, der knap var trådt i kraft, da FCK Away blev indført, netop bør kunne bruges til at afholde bøllerne fra at gå til fodbold.

Om ikke andet så bør man i det mindste lade det komme an på en prøve, før man indfører mere vidtgående foranstaltninger.

Dels mener vi, at man ved at registrere folk udviser en mistillid, der ikke kun er til gene for dem, man ønsker at ramme, men ligeledes for dem, der opfører sig, som man bør på et stadion.

Vi mener også, at registreringen påvirker fanklubben negativt, idet langt færre end tidligere benytter sig af fanklubbens busture til udebane.

Udebaneturene er en meget vigtig del af FCKFC's aktiviteter, idet det er på udebaneture, at almindelige FC København-fans fatter interesse for fanklubben og det frivillige arbejde, der udføres i dette regi.

Uden frivillige har fanklubben ingen muligheder for at fungere.

Samtidigt er det også klart, at jo flere der vælger at tage med på udebane, hvad enten de kører med fanklubben eller ej, jo sjovere er det at være afsted.

At man skal være medlemmer af FCK Away for at stå på Stemningstribunen i Parken, synes vi er en forskelsbehandling, der effektivt har sat en stopper for tribunens udvikling og som i øvrigt giver anledning til flere problemer.

For det første begrænser det fanklubbens muligheder for påvirkning af de yngre folk, der er i farezonen for at ende i hooliganmiljøet.

For det andet giver det anledning til, at en stor gruppe aktive og meget dedikerede fans må føre en nomadetilværelse i Parken uden noget egentligt sted at udfolde sig.

Dette fører igen til, at andre fans kan føle sig generet, i og med at de ikke kan være sikre på, at deres faste pladser er ledige.

Vi har fra fanklubbens side været utroligt glade for at have Stemningstribunen, og vi er meget kede af den drejning, udviklingen har taget.

Grundlæggende mener vi at, på trods af gode intentioner bag FCK Away, ser vi det til større skade end gavn på nuværende tidspunkt, både for den almene fodboldtilskuer og for fanklubben som helhed.

Uanset, håber vi at klubben vælger at tage de sidste mange ugers erfaringer til sig, samt vil være interesseret i at indgå i en dialog omkring hvordan adgangspolitikken bør være fremadrettet.

 

/Bestyrelsen