Bestyrelsesreferat af møde den 3/4

Om FCKFC 4. Jul 2008

 

Referat af bestyrelsesmøde   Torsdag d. 3. april 2008 kl. 18:30    Tilstede: Christian Hartvig
Frederik Holm-Jørgensen
Ronni Jeppesen
Christian Vistrup (referent)
Michael Kruuse
Katinka Riess Michael Roldhave (afbud grundet sygdom)   Fra kontoret:
Sidsel    Dagsorden: 1. Nyt fra kontoret
2. Godkendelse af referat
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra Kassereren
5. ”Brølet”
6. Opfølgning på GF
7. Plan for det kommende år
8. Uddeling af nye ansvarsområder
9. Næste møde
10. Godkendelse af referat
11. Evt.   1. Nyt fra kontoret Sidsel informerede om samarbejdsaftalen med supershoppen. Janni havde forglemt at informere ”brølet” om at der var indgået aftale hvori der var en gratis helside i brølet fra supershoppen pr. udgivelse   Sidsel var blevet kontaktet af arrangørerne (Torben Olsen) af speedway i Parken. De ville gerne give et antal billetter til fanklubben for at have en konkurrence kørende på fanklubbens hjemmeside.   Sidst blev det kort drøftet hvad der fremadrettet skal ske med den kommende spørgeskemaundersøgelse det blev dog besluttet at drøftelsen tilkom punkt 8      2. Godkendelse af referat  Seneste referat blev godkendt uden anmærkninger 
3. Nyt fra formanden ”Patuel” har kontaktet Hartvig, i forbindelse med en tanke om at lade Citybank sponsorere nye medlemskort evt. imod reklameplads på samme, vi har pt. ca. 6000 kort tilbage fra seneste oplæg, hvilket burde kunne holde året ud. Man kunne evt. lave en forespørgsel på, om de kunne være interesseret. Ellers er Hartvig blevet udlært – tillykke Det blev besluttet at forhøre Citybank, om interessen herfor – Hartvig kontakter Citybank chha
4. Nyt fra kassereren Planen er at kvartalet er bogført færdigt i næste uge.
Når bogføringen ligger færdig bliver der udarbejdet et kvartalsregnskab.
Det blev drøftet at der skulle udarbejdes en aftale hvor der på en eller anden måde skulle indgå en kompensation, såfremt ”Brølet” ikke kommer ud til tiden. Ronni tager sig af dette i samarbejde med kontoret og kvartalsregnskabet bliver færdigt hurtigst muligt roje
5. ”Brølet” Henrik har kontaktet bestyrelsen hvor der er kommet et tilbud ang. annoncering i ”Brølet” Det blev ligeledes drøftet om ”Brølet” fremadrettet skal trykkes det ene eller andet sted. Bestyrelsen fandt dette yderst positivt og Hæng får god for dette.
Bestyrelsen fandt det værende op til Hæng hvilken leverandør han fandt bedst – Tilbud/kvalitet. Hæng bør efterfølgende informere bestyrelsen der træffer den endelige beslutning. chha
6. Opfølgning på GF Der skal kigges på vedtægterne fra ende til anden, Sidsel er så vidt vides i gang med at revurdere disse.   Bestyrelsen har skrevet et indlæg på ”sidelinien” som opfølgning på GF Det blev besluttet at Sidsel sender de nye vedtægter til bestyrelsen, til gennemgang inden næste møde.
Punktet bringes op på næste møde. Til endelig beslutning og oplæg på hjemmesiden. chvi
7. Plan for det kommende år Ronni Varetager jobbet som ”chef” for kontoret. Vistrup vil stadig gerne tage sig af referatskrivning, referater vil fortsat blive udarbejdet som beslutningsreferater. Det er et ønske at der er en bærbar computer til rådighed ved samtlige bestyrelsesmøder, til referatskrivning. Det blev i øvrigt drøftet hvor fanklubbens digitalkamera er henne? Vistrup kontakter Sidsel ang. digitalkamera.   Spørgeskemaundersøgelse blev drøftet, og muligheden for at evt. Michael og Hartvig tog sig af dette.   Der blev talt fremtidig økonomiinformation, Der bør i fremtiden være bedre og løbende opdateret bogføring samt opfølgning på denne.
Det er af høj prioritet at vi ikke kommer bagud med denne. Endvidere er det vigtigt at beslutninger truffet over bestyrelsens forum, videreføres til referatet.   Når man udtaler sig som bestyrelsesmedlem eller suppleant, er det FCKFC (Bestyrelsens) samlede holdning der skal ud. Man bør ikke tale imod bestyrelsens beslutninger.      Vistrup kontakter Sidsel ang. digitalkamera.   Ronni taler med Randi om behovet for at have bærbar til rådighed. Såfremt at Randi har dette behov, vil ronni kunne indkøbe en ny bærbar til ca. 4000 kr.
Ronni holder tæt kontakt med kontoret.   Det blev besluttet at det som hovedregel er en fra flertallet der udtaler sig.  
Logokonkurrencen udsættes til næste møde.    8. Uddeling af nye ansvarsområder Diverse ansvarsområder blev fordelt. Alle ansvarsområder har fået 2 personer tilknyttet, en ”1. Mand” og en suppleant.    Kontoret/personalesager - roje/chha
100 % København - frho/roje
Spørgeskema - mikr/chha
Spillerkontakt - chvi/roje
Brug af spillere - chvi/roje
Fodboldmobning - kari/roje
Seminar - mikr/miro
CD Projekt - frho/kari
Proceduremapper - chha/frho
Stemningsudvalgstribune - frho/mikr
Hjemmeside - miro/mikr
Blog - chha/mikr
DFF - chvi/chha
Referater/mødeindkaldelser - chvi/mikr
Boden - kari/frho
Bestyrelsen har ordet - chha/frho
Brølet - mikr
DIVERSE UDVALG
Arrangementsudvalg - roje Tifoudvalget - frho Turudvalget - chha Stemningsudvalget - kari DUL-udvalget - mikr IT-udvalget - miro
  9. Næste møde  Mandag d. 21-04-2008 kl. 18:30 (spisning kl. 18:00)   SU møde Onsdag d. 23-04-2008 Kl. 18:00 
10. Godkendelse af referat   
11. Evt. Intet under evt.  
* TH = Tovholder
Christian Hartvig (chha)
Frederik Holm-Jørgensen (frho)
Ronni Jeppesen (roje)
Christian Vistrup (chvi)
Michael Kruuse (mikr)
Katinka Riess  (kare)
Michael Roldhave (miro) Kontoret  (fckfc)