Bestyrelsen informerer

Bestyrelsen informerer
Fra bestyrelsen 18. Feb 2010

Ændringer vedr. TIFO-udvalget

 

Bestyrelsen har i et forsøg på at få flere mennesker indover ide-fasen vedrørende produktion af tifoer, valgt at oprette en ny tifo-gruppe. Denne gruppe vil blive præsenteret i dag via KampBrølet og senere via vores hjemmeside.
 
Men før dette sker vil vi gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til de folk der igennem årene har siddet i det nu afgående tifo-udvalg. Det har været en stor arbejdsbyrde, der altid er blevet løftet med godt humør og oftest med vellykkede tifoer som resultat.
 
Bestyrelsen takker for det store engagement og for de mange flotte tifoer der er blevet lavet gennem årene.