Nyt fra bestyrelsen fra møde den 19. marts 2009

Fra bestyrelsen 25. Mar 2009

 

1. Nyt fra formanden
Årsregnskabet afsluttes for sent, det skal ændres til næste år. Årsregnskabet skal være afsluttet og bestyrelsen i hænde senest pr. 1. februar. Randi og Mads Nielsen skal informeres.

Formandens beretning er klar onsdag aften.
Det bliver et estimeret budget der fremlægges på GF, et endeligt budget for 2009 kan ikke nå at være klar.

Pengene på øl/vand fosser ud. Både hos turudvalget og internt skal der være en bedre struktur og retningslinjer. Evt. skal nøgler til rummet inddrages.

2. Media
Alle udvalg skal informeres om, at de kan booke fotograf til at tage fotos til div. arrangementer, hos Michael Roldhave.

Al korrespondance skal via Bestyrelses -og koordineringsforum, ikke via mail.

Hjemmesiden virker stadig uholdbar. Der er for få der kan oploade tekster, udsende nyhedsmails mv. Alt tager for lang tid.
Brokke undersøger muligheder og pris, på en ny og forbedret hjemmeside.

Teksten vedr. kassererposten skal på hjemmesiden. Sidsel oploader.

3. Runde
Her et uddrag fra runden:
Arbejdet går godt i bestyrelsen, vi skal fortsætte det gode arbejde.
Kommunikationen er god, og tonen imellem er positiv.
Udadtil står vi som én bestyrelse.
Der mangler tilbagemelding fra møderne med Parken/sektionen
Positivt at der er taget fat på problematikken vedr. brølet og budget.
Der skal være mødedisciplin, specielt op til generalforsamling.

Kontoret ønsker mere kommunikation, også i forbindelse med ansættelsesforhold.
Der skal i nær fremtid lægges planer for kontorets struktur fremover.

 

4. General forsamling
Kopi af vedtægterne
Stemmesedler
Regnskab mandag

5. Evt.
  

Næste møde: Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00