FCKFC udskyder den ordinære generalforsamling

Fra bestyrelsen 25. Feb 2021

Grundet det stadig gældende forsamlingsforbud har bestyrelsen besluttet at udskyde årets ordinære generalforsamling

Bestyrelsen fastholder at generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk tilstedeværelse og med det nuværende forsamlingsforbud på max. 5 personer vil dette være komplet umuligt, da ikke en gang en fuldtallig bestyrelse har mulighed for at være samlet.

 

Generalforsamlingen skulle have været afviklet torsdag d. 25. marts, men udskydes nu til forsamlingsforbuddet ophæves eller som minimum hæves til 50 personer.

Ifølge vedtægterne §5 stk. a skal generalforsamlingen afholdes snarest muligt efter udsættelse.

 

§5 

a. Generalforsamlingen afholdes i København og den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned. Hvis ude fra kommende omstændigheder umuliggør den rettidige afholdelse af generalforsamlingen, er bestyrelsen forpligtet til afholdelse af denne snarest muligt herefter.

a stk. II. I det tilfælde vil bestyrelsen have mandat frem til den udsatte generalforsamling.

 

Så snart det igen er muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, vil der blive udsendt en ny indkaldelse. Dette vil i overensstemmelse med vedtægterne ske minimum 14 dage inden afholdelse og indkaldelsen vil ske gennem vores hjemmeside, vores facebookside samt via mail.