Formanden har ordet #3

I sidste nummer var medlemstallet på ca. 180, siden da er vi kommet op ca. 300 medlemmer. Der er ingen tvivl om, at den pæne tilgang skyldes dels vores Danmarksmesterskab og dels vores nye afdeling for de unge (De unge løver).

Tomas Kristensen

I sidste nummer var medlemstallet på ca. 180, siden da er vi kommet op ca. 300 medlemmer. Der er ingen tvivl om, at den pæne tilgang skyldes dels vores Danmarksmesterskab og dels vores nye afdeling for de unge (De unge løver).

Vi er kommet til det punkt, hvor nogle skal til at betale kontingent for det følgende år. Reglerne i FCKFC er således, at man er medlem et år frem fra den dato, man har meldt sig ind i FCKFC. Når dette år er ved at være slut, vil man modtage et girokort til brug ved indbetaling af nyt kontingent. En del af jer har modtaget en sådan opkrævning og langt de fleste har også betalt deres kontingent, men der er enkelte, som har glemt det. Jeg skriver det her i bladet, fordi jeg mener, at det ikke bør være nødvendigt at skrive en rykker til folk, men bare lige minde dem om den manglende betaling her.

Til dem, der i fremtiden modtager kontingents- opkrævninger, vil jeg henstille til, at man betaler så hurtigt som muligt. Hvis man ikke ønsker at være medlem af fanclubben mere, må man meget gerne ringe eller skrive herom til formanden.

Medlemskortene er desværre blevet forsinkede endnu engang, men fortvivl ikke. Er du en af dem, som har sendt sit billede, men endnu ikke har modtaget et medlemskort, så er det altså på vej og husk, at din del af girokortet gælder som medlemskort, indtil du får dit rigtige medlemskort.

Til sidst, husk at melde en evt. flytning til formanden.

  • Brølet #3
    #3 Forår 1993

Seneste om Brølet